Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Under Open Source Circular Economy Days den 8-12 juni arrangerar Cradlenet  Väst scenariebyggande tillsammans med Ekocentrum i Göteborg, den 8 juni med start 17.00.

170608_Cradlenet_djungel-3Cradlenets lokalförening Cradlenet Väst arrangerar ett event där vi tillsammans bygger framtidsscenarier kring hur världen skulle kunna se ut I en cirkulär ekonomi. Detta kommer att göras utifrån olika aspekter och perspektiv beroende på deltagarnas intresseområden. Syftet är att hjälpa deltagarna att få bättre förståelse för vad cirkulär ekonomi egentligen kan innebära genom att arbeta med konkreta exempel inom vardagsnära företeelser. Workshopen kommer också att ge ökad förståelse för vilken typ av förändrade tankesätt som krävs I en cirkulär ekonomi.

Syftet är inte att ta fram det bästa scenariot och publicera detta utan främst är det processen som är relevant för deltagarnas ökade insikt och reflektion. Avsikten är att genom att använda de utmaningar vi har I vår vardag inom yrkes- eller privatliv och försöka lösa dessa med cirkulära principer snarare än som vi vanligen gör, med linjära.

Scenarierna kan baseras t ex på ett företag, ett material, en vardagssituation eller dylikt. Deltagarna föreslår ämnen och vi bygger scenarierna utifrån de som väljs ut av deltagarna.

Tid och plats
8 juni kl 17-20 på Ekocentrum i Göteborg.

Vad är Cradlenet? Cradlenet är ett tvärsektoriellt nätverk som arbetar för att främja cirkulär ekonomi i Sverige. Cradlenet drivs som en ideell förening och såväl privatpersoner som företag och organisationer är välkomna att bli medlemmar. Till webbplatsen…

Seminariet/träffen är kostnadsfritt. Smörgås serveras ca kl 17.00. Du måste anmäla dig här nedan, senast den 5 juni, för att få fika och plats! Anmäld men ej utnyttjad plats faktureras 300 kr (no-show-avgift). Du kan dock överlåta din plats till någon annan person.

[id=”2″ title=”true” description=”true”]

 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 30 maj, 2017