Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

OBS! Ändring av talare i programmet ikväll!

Finns det förutsättningar för att framställa biogas från skogsavfall genom förgasning?

140305_Åsa_Burman_Gobigas

Göteborg Energi har byggt en demonstrationsanläggning, GoBiGas 20MW, för att i stor skala framställa biogas från skogsavfall genom förgasning. Biogasen kommer att ha en sådan kvalitet att den kan distribueras på det regionala gasnätet. Drifttagning av förgasnings-anläggningen pågår och anläggningen invigdes den 12 mars.

Hur ser de tekniska och ekonomiska möjligheterna ut för framställning av biogas genom förgasning? Är detta ett första steg mot kommersialisering? Utgör restprodukter från skogen och skogsindustrin en väsentlig resurs för framställning av biogas och andra biobränslen?

Utredningen ”Fossilfrihet på väg” prof Thomas B Johansson pekar på att det finns en outnyttjad potential av biomassa från skogen för framställning av biodrivmedel och utredningen föreslår styrmedel som bl a stödjer produktion och användning av biodrivmedel.

– Ingemar Gunnarsson, Göteborg Energi berättar om förgasningsanläggningen GoBiGas 20MW, om projektet, tekniken och dess potential.

– Knut Omholt, Södra Cell Värö redogör för hur man lyckats energieffektivisera bruket från att tidigare vara en stor nettoförbrukare av energi, till att idag istället vara en leverantör av grön energi i olika former från Södra Cell Värö. Han ger också sin syn på vilken roll skogsnäringen kan spela i en fortsatt omställning av Sveriges energisystem.

Avslutningsvis är ordet fritt för frågor och en livlig diskussion.

Kvällen är ett samarbete med Ingenjörer för Miljön (IfM)

sfr-logo_liten

Våra onsdagskvällar är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 9 januari, 2014