Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Vi vet att jordens resurser inte är oändliga, ändå drivs ekonomin och samhällsutvecklingen av ett omättligt begär. Ständig konsumtion har blivit högsta samhällsnorm utan tanke och känsla för konsekvenserna för naturen, klimatet och människors hälsa och välbefinnande.

Mänsklighetens samlade förväntningar på en ökande materiell konsumtion är inte förenliga med de förutsättningar som råder och kommer att råda på Jorden.

Författarna menar att det ekonomiska systemet måste revideras i grunden. De är inga professionella ekonomer, vilket snarast är en fördel. Utgående från tokigheterna i dagens system skissar författarna på en alternativ ekonomi i fjorton punkter. Några påståenden: Man bör skilja på marknadsekonomi och kapitalism. Den reala ekonomin bör dominera över den finansiella. Vi behöver ett skattesystem där arbete inte beskattas men väl resursanvändning osv

Kåre Olsson

Kåre Olsson

Kåre Olsson presenterar tankarna i skriften ”Behovet av en annan ekonomi”. Vi avslutar med dialog. Skriften är en utmärkt grund för fördjupade dialoger

Kåre Olsson har varit styrelseledamot och en viktig drivande kraft inom Svenska naturskyddsföreningen, KRAV och JAK Medlemsbank. Lokalt är Kåre Olsson engagerad i det lokala utvecklingsarbetet i Skattungbyn i Dalarna där han bor.

Aktiviteten anordnas av Ingenjörer för Miljön i samarbete med Läkare för Miljön.

sfr-logo_litenVåra onsdagskvällar är ett fortlöpande samarbete med Studiefrämjandet i Göteborg.Vi vet att jordens resurser inte är oändliga, ändå drivs ekonomin och samhällsutvecklingen av ett omättligt begär. Ständig konsumtion har blivit högsta samhällsnorm utan tanke och känsla för konsekvenserna för naturen, klimatet och människors hälsa och välbefinnande.

Mänsklighetens samlade förväntningar på en ökande materiell konsumtion är inte förenliga med de förutsättningar som råder och kommer att råda på Jorden.

Författarna menar att det ekonomiska systemet måste revideras i grunden. De är inga professionella ekonomer, vilket snarast är en fördel. Utgående från tokigheterna i dagens system skissar författarna på en alternativ ekonomi i fjorton punkter. Några påståenden: Man bör skilja på marknadsekonomi och kapitalism. Den reala ekonomin bör dominera över den finansiella. Vi behöver ett skattesystem där arbete inte beskattas men väl resursanvändning osv

Kåre Olsson

Kåre Olsson

Kåre Olsson presenterar tankarna i skriften ”Behovet av en annan ekonomi”. Vi avslutar med dialog. Skriften är en utmärkt grund för fördjupade dialoger

Kåre Olsson har varit styrelseledamot och en viktig drivande kraft inom Svenska naturskyddsföreningen, KRAV och JAK Medlemsbank. Lokalt är Kåre Olsson engagerad i det lokala utvecklingsarbetet i Skattungbyn i Dalarna där han bor.

 

Aktiviteten anordnas av Ingenjörer för Miljön i samarbete med Läkare för Miljön.

sfr-logo_litenVåra onsdagskvällar är ett fortlöpande samarbete med Studiefrämjandet i Göteborg.

 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 8 januari, 2013