Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Hur mycket energi, CO2e och kväve omsätter du i din vardag?

CO2 i vardagen

Föreläsning med presentation av webbverkyget EcoRunner.

Helene Wåhlander, Göteborgs universitet

I en studie från Naturvårdsverket hävdas att ca 80 % av växthusgasutsläpp i Sverige kan hänföras till hushållen beräknat i ett livscykelperspektiv. Kan hushållen fatta mer miljömedvetna beslut för konsumtion av varor och tjänster med hjälp av EcoRunner? EcoRunner, som lanseras den 23 mars på KTH i Stockholm, är ett webbverktyg där du registrerar det egna hushållets utgifter för konsumtion av varor och tjänster. Verktyget beräknar omsättningen av energi, kol och kväve och visar dina resultat direkt i diagram. Du kan gå igenom värdena och se hur miljöbelastningen fördelar sig i din konsumtion. Vad behöver förändras om du vill minska din klimat- och miljöpåverkan?

Bland de så kallade växthusgaserna, som idag allmänt tillskrivs uppvärmningen på jorden är koldioxiden (CO2) och dikväveoxid (NO2) av speciellt intresse då ökade halter i luften till stor del orsakar den så kallade växthusgaseffekten. Användning av energi anses står i direkt förhållande till miljöbelastning.

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg (Hållplats Kapellplatsen)

Fritt inträde! Ingen föranmälan krävs. Begränsat antal platser.

Våra onsdagsföreläsningar genomförs i samverkan med Studiefrämjandet Göteborg.

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 26 november, 2012