Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier: ,

Har din verksamhet koll på FNs globala mål? Hur omsätter ni dem i företagets verksamhet? Vilken är affärsnyttan med att arbeta med målen? Välkommen till en workshop om FNs globala mål (SDG:erna – Sustainable Development Goals) och framför allt – hur de ska omsättas i praktiken i olika företag!

160622_globala-malen-2015Fler och fler inser nyttan med ett globalt ramverk för hållbarhetsarbete. Fler och fler företagare ser också nyttan med det – inte enbart för att det börjar bli ett krav från intressenterna, men även för att det skapar en trovärdighet och gör företaget till en självklar aktör på marknaden, även om några år…

SDG i praktiken 

Är du orolig för att ni inte är med på tåget ännu? Ha inte det! Anmäl er istället till vår nätverksträff, där du både får en snabb genomgång av SDG:erna (FNs globala mål) och dessutom en konkretisering av vad de betyder för din verksamhet. Här tar vi exempelvis upp:

  • Konkretisering av målen – vad betyder de egentligen?
  • Hur kan man som litet eller medelstort företag implementera de globala målen?
  • Behöver ni uppdatera er hållbarhetspolicy?
  • Målen och affärsnyttan

NataljaKDen här förmiddagen träffar du bland andra Ekocentrums utbildare Natalja K Andersson, som lotsar dig bland målen och konkretiserar dem i en workshop anpassad för företag. Här får du råd och tips kring implementeringen, för att spara tid och kraft. Hon använder bland annat ett spel om målen och leder flera korta workshop-pass. Natalja är även hållbarhetskonsult, bland annat för GöteborgsOperan.

Anmälan & kostnad

Deltagaravgiften är 450 kr för medlemmar i Ekocentrums nätverk – notera “medlem” i rutan “något annat ni vill tillägga?”!

Avgift för övriga intresserade är 900 kr. (Priser ex moms).

Gör din anmälan här nedan senast den 21 januari 2018.

 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 8 november, 2017