Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Onsdagskväll med Ingenjörer för Miljön: En fungerande, förutsägbar och pålitlig elmarknad är en förutsättning för oss alla, vilket kraftslag vi än månar om, och vare sig vi är elproducenter eller konsumenter. Utan ett tryggt gemensamt elsystem får vi definitivt svårt att klara klimatmålen!

190326_klimatomställning_barn_solceller

Onsdagskväll med Ingenjörer för Miljön: En fungerande, förutsägbar och pålitlig elmarknad är en förutsättning för oss alla, vilket kraftslag vi än månar om, och vare sig vi är elproducenter eller konsumenter. Utan ett tryggt gemensamt elsystem får vi definitivt svårt att klara klimatmålen!

Hur uppnår vi att tillförsel och användning av el i varje stund är lika stor och att systemet ”roterar” med frekvensen 50 Hertz även med en förändrad mix med många små elproducenter som vindkraftverk och solceller och många och nya stora konsumenter som stålverk och datahallar tillsammans med många små som elbilar?

Hur kan vi vidmakthålla effektbalans i varje ögonblick? Behöver vi energilager och i så fall vilken sort/typ/teknik? Men hur och med vilka ekonomiska incitament kommer nya lösningar in på marknaden?

Vattenkraft och fossila kraftkällor har större förmåga att balansera nätet vid störningar än vindkraft och solpaneler. Bör elpriset återspegla dessa kraftkällors högre leveranssäkerhet och i så fall hur?

En ny kraftledning från norr till syd kan ta många år från beslut till idrifttagning.

Hur säkerställer vi långsiktig trovärdighet för planerare? Dagens elpriser styrs av synen på dagens elmarknad med ett dygnsmässigt perspektiv.

Vad säger ellagen och vad bör aktörerna göra för att fullfölja sina åtaganden?

Per Norberg redogör för dagens situation och sin syn på vad som behöver göras. Per är adjungerad professor i Elkraftteknik vid Chalmers och ännu (65+) verksam vid Vattenfall Eldistribution AB samt i olika branschorgan.

Tomas Kåberger är moderator och sidekick. Tomas, är professor i industriell energipolicy vid Fysisk Resursteori på Chamers, arbetande ordförande i Renewable Energy Institute i Tokyo. Han är också medlem i rådet för Climate Knowledge & Innovation Community i EU och senior rådgivare åt Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization i Beijing. Han är styrelseledamot i Vattenfall och sedan årsskiftet ledamot i det nyskapade Klimatpolitiska rådet.

Programmet börjar kl 18.00. Dagens möte är ett virtuellt möte via zoom videolänk. Du som anmäler dig via mejl till akeson@mbox300.tele2.se kommer att få en videolänk med Meeting ID som du skall använda för att ansluta dig till mötet från kl 17.30. Videolänken kommer att mejlas till dig vid lunchtid onsdag 1 april.

Anmälan senast den 31 mars via mejl till Lars Åkeson (akeson@mbox300.tele2.se)

200401_PerNorbergPer Norberg redogör för dagens situation och sin syn på vad som behöver göras.  Läs mer här!   Per är adjungerad  professor i Elkraftteknik vid Chalmers och ännu (65+) verksam vid Vattenfall Eldistribution AB samt i olika branschorgan.

 

 

141201_TomasKaberger

Tomas Kåberger är moderator och sidekick. Tomas, är professor i industriell energipolicy vid Fysisk Resursteori på Chamers, arbetande ordförande i Renewable Energy Institute i Tokyo. Han är också medlem i rådet för Climate Knowledge & Innovation Community i EU och senior rådgivare åt Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization i Beijing. Han är styrelseledamot i Vattenfall och sedan årsskiftet ledamot i det nyskapade Klimatpolitiska rådet.

Värd är Lars Åkesson, via Zoom.

Inbjudan med länk och Meeting ID till video-mötet skickas ut vid lunchtid på onsdag 1 aprilanslut dig i god tid eftersom det tar lite tid att ladda ner Zoom-programmet och installera på datorn.

Anmälan senast den 31 mars (för att få ett mail med inbjudan-länk) till Lars Åkeson (akeson@mbox300.tele2.se)


Kvällen är ett samarbete med Ingenjörer för Miljön (IfM) och Läkare för Miljön.


NYTT 2020: Swisha (eller betala kontant) valfritt belopp i inträde på onsdagskvällar!

I år behöver Ekocentrum ta ett inträde för onsdagskvällarna, för att täcka upp en del av våra omkostnader för dessa. Vi ber därför dig som deltar att swisha eller kontant betala VALFRITT BELOPP i receptionen när du kommer! Vi kommer att skylta med swishnumret tydligt vi ingången, så du kan förbereda och swisha, sedan visar du bara upp telefonen med “genomförd betalning till Stiftelsen Ekocentrum” när du kommer in!         


Onsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med föredrag, diskussion och öppen utställning. Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen!

Just nu väljer vi att inte hålla öppet hus på onsdagskvällar pga coronarisken. Vi hoppas på din förståelse för detta, och att du ändå vill stödja oss med ett litet swishbidrag denna onsdag! Varma hälsningar från oss på Ekocentrum.


Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.

 

 

 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 17 januari, 2020