Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier: ,

Denna kurs flyttas till ett senare datum! Hur kan LCA och klimatberäkningar minska byggprocessernas klimatpåverkan? Introduktion till Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, BM 1.0.

LCA bygg BFI

 

 

Vi har blivit allt bättre på att bygga energieffektiva byggnader – nu måste vi även ta med i beräkningarna den energi och klimatpåverkan som byggmaterialen och byggprocessen står för.

Under denna kurs går vi igenom ett antal begrepp:

  • Vad är LCA, Livscykelanalys?
  • Vad är EPD (Environmental Product Declaration; miljövarudeklaration)?
  • Vad menas med Fuktionell enhet?
  • Vad är PCR – Produktkategoriregler?

Vi kommer även att presentera ett nytt, helt gratis och användarvänligt klimatberäkningsverktyg: BM 1.0!


BFI_Karin-NyquistKursledare: Karin Nyquist, Arkitekt, LCA-specialist och passivhusexpert, Building Future Institute. Vem är hon?

Karin har drivit egen arkitektverksamhet i över 20 år med inriktning på kretsloppsanpassat och hållbart byggande i Sverige och utomlands. Hon anser att social hållbarhet är lika viktigt som ekologisk och ekonomisk hållbarhet och att det krävs en helhetssyn för att uppnå långsiktig hållbarhet i projekt.

Hon undervisar på universitet och skolor, bl a på Chalmers internationella Masters utbildning ”Sustainable building” och håller skräddarsydda kurser och seminarier för företag och på konferenser om hållbart byggande.

Karin arbetar med olika typer av miljöcertifieringar. Är medlem i SGBCs tekniska råd för BREEAM. Är licensierad BREEAM SE och BREEAM International Assessor och utbildar även nya BREEAM-assessorer genom SGBC. Sedan oktober förra året är jag även diplomerad Svanensamordnare. Hon har varit anställd på Passivhuscentrum i Alingsås som projektledare för bl a LCA, livscykelanalys i byggprocessen.

Hon kombinerar det egna företaget med att arbeta som Hållbarhetssamordnare på Wästbygg, ett byggföretag som har som mål att bli fossilfria till 2030. Har precis kartlagt alla Wästbyggs egna klimatpåverkande utsläpp under 2018 för att kunna vidta åtgärder som leder till en fossilfri byggproduktion.

Karin är uppvuxen i en av Sveriges första ekobyar söder om Sundsvall som mina föräldrar projekterade på 60-talet. Bor nu i ett egenritat experimenthus i Grimmered, Västra Frölunda, som vi själva byggt av till stor del återanvänt byggmaterial, med sunda och energieffektiva tekniska lösningar, förnybar energi i form av olika typer av solfångare och solceller.


Intressant introduktion till varför LCA i byggprocessen är viktig. Bra diskussioner.

Engagerad och bra föredragare!

Intressanta diskussioner, bra att få träffa andra inom samma bransch och som ställs inför liknande frågeställningar i sitt arbete.

…sade några av deltagarna den förra året om den här kursen.


Investering/deltagaravgift: 2.900 kr (exkl moms) och faktureras i förväg.

Medlemmar i Ekocentrums nätverk har som vanligt 25 % rabatt på kurser!

Extraerbjudande för studenter: deltagaravgift 300 kr + moms = 375 kr

Anmäl dig senast 2 september 2020! Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person.

[id=”2″ title=”true” description=”true”]

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 15 maj, 2020