Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Chalmers och Göteborgs universitet om målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå dem. Lyssna på två forskare som berättar om två av målen och hur de är sammankopplade. Nu är det dags för mål 6 om rent vatten och sanitet för alla, samt mål 15 om ekosystem och biologisk mångfald. Dessa mål binds ihop bland annat genom de två delmål som handlar om att skydda ekosystem och biologisk mångfald både på land och i vatten.

191009_SDG 6 15 GMV biodiversitet

 

Att bevara biologisk mångfald och skydda ekosystem är viktiga aspekter i Agenda 2030 och nämns på många ställen: både i portaltexten och i mål 2, 6, 14 och 15. Delmål 6.6 handlar om att skydda och återställa vattenrelaterade ekosystem, medan delmål 15.5 handlar om att skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer.

Men hur kan man definiera och mäta biodiversitet? Hur hänger ekosystemen på land och vatten ihop och vad kan göras för att den biologiska mångfalden inte ska minska? Lyssna på forskare som berättar om hur vi kan bevara ekosystemen i sjöar och vattendrag och hur man kan mäta biodiversitet och använda i till exempel livscykelanalyser.

Föreläsare:

191009_Ulrika-Palme_Mål15Ulrika Palme, Miljösystemanalys, ChalmersUlrika är biolog och universitetslektor på avdelningen för Miljösystemanalys på Chalmers. Hon forskar bland annat om hur man kan mäta biologisk mångfald och använda mått för biodiversitet i livscykelanalyser och liknande miljöbedömningar. Ulrika är styrgruppsmedlem i Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier.

 

191009_Johan_Höjesjö_GMVJohan Höjesjö, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet Johan är professor i zooekologi och forskar bland annat om laxars och öringars ekologi. Många av dessa vandrande fiskar hotas av hinder så som vattenkraftverk, kulvertar och fördämningar. Johan berättar om hur ekosystemen i sjöar och vattendrag kan skyddas och om tillämpade projekt som han medverkat i för att återställa vandringsvägar för laxfiskar.


Kvällen är ett samarbete med Göteborgs Centrum för Hållbar Utveckling (GMV). Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Antalet platser är begränsat.

Anmälan krävs inte, men GMV bjuder föranmälda på fika i Ekocentrums kafé från och med kl 17.00, om du anmäler dig i förväg här:


Apropå biodiversitet: För kännedom är det nu klart att temat för nästa års Hållbarhetspris Win Win Gothenburg Sustainability Award blir biodiversitet. Så det innebär att pristagaren hösten 2020 blir inom biodiversitet och att alla deras seminarier och event under 2020 kommer att ha det som tema.

http://winwingothenburgaward.com/


Ekocentrums onsdagskvällar pågår under höst och vår, och erbjuder föredrag av inbjudna talare som belyser olika hållbarhetsfrågor. Dessa kvällar håller vi öppet café och utställning till kl 20.00. Inträdet är fritt – välkommen!

Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.

 

 

 

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 23 augusti, 2019