Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Kategorier:

Snart ska befintliga hus från bland annat miljonprogrammet renoveras till NNE-nivå. Många är rädda för höga kostnader och undrar om genomförbarheten.

På grund av en allvarlig brist på bostäder startade den svenska regeringen miljonprogrammet – ett ambitiöst byggprogram – då 1.006.000 nya bostäder byggdes, mellan åren 1965 och 1975. Nu är många rädda för höga kostnader och undrar över genomförbarheten – man kan se prokrastrineringen sprida sig över hela Sverige…

BFI_Ingo_afterMen det måste inte vara så! Under det här seminariet visar vi ett exempel på hur ett miljonprogramhus renoverades till ett internationellt certifierat Passivhus Plus, för bara 3.500 kr/m2 Atemp – allt inklusive! 90% av elen som förbrukas under året produceras på plats och uppvärmningsbehovet har reducerats till en fjärdedel. Eftersom renoveringen inte var dyr, och att man även fick finansiellt stöd från olika organisationer, kunde man låta hyran vara oförändrad och ingen behövde flytta ut under renoveringsprocessen! Genom användningen av högpresterande komponenter har också inomhuskomforten ökat kraftigt.

Men – naturligtvis gäller kursen inte bara miljonprogramshus! De metoder som visas kan även användas i renoveringar av andra byggnader. Även komponenter lämpliga för k-märkta hus kommer att presenteras.

Seminariet ger tips och råd om installation och komponenter

  •  Prisvärd fasadrenovering – även med BIPV – byggnadsintegrerade solceller
  •  Beräkningar vid fönsterbyte
  •  Ventilation med högeffektiv värmeåtervinning
  •  Energirenoveringar på k-märkta byggnader
  •  Värmeåtervinning från avloppsvatten.

Dessutom:

  •  Exempel på stegvis renovering
  •  Exempel på lönsamma renoveringar med verifierade resultat
  •  Kortfattat om köldbryggor och energikalkyler
  •  Komfortökning efter renovering

 

Den här kursen visar exempel på hur miljonprogramspunkthus renoverats till plusenergihusstandard, med lämpliga komponenter och konstruktionslösningar samt metodiken för stegvis renovering, så att man uppnår NNE-kraven på slutet. Men det handlar inte bara om miljonprogramsbyggnader, utan också om andra typer av byggnader,  t ex K-märkta.

Det finns något för alla som sysslar med renoveringar!

BFI_Ingo-TheoboldtKursledare: Ingo Theoboldt, byggnadsfysiker och passivhusexpert från Building Future Institute.

 


Investering: deltagaravgiften är 3.900 kr (exkl moms) och faktureras i förväg. Fika och ev dokumentation ingår.

Rabatter: Om ni bokar flera personer från samma verksamhet får ni 25 % rabatt på deltagaravgifterna (förutsatt att vi kan fakturera era platser på samma faktura)! Medlemmar i Ekocentrums nätverk har som vanligt 25 % rabatt på kurser!

Anmäl dig senast 3 januari 2019! Din anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person.

[id=”2″ title=”true” description=”true”]

Detta event är passerat och inte längre aktuellt

Du hittar aktuella event och kurser här: Kalendarium. Är du intresserad av denna kurs specifikt, kontakta oss!

Last modified: 7 januari, 2019