Nyheter

EU klarar mål om utsläppsminskningar 2020

Nya siffror från Europeiska miljöbyrån, EIA, visar att EU minskat sina utsläpp av växthusgaser med 18 procent sedan 1990. Därmed är EU på god väg att med marginal klara sina åtaganden enligt Kyotoprotokollet. Där har EU lovat en minskning med 20 procent år 2020.

131010_EU_klimatmål2020

EU klarar klimatmål 2020

Utsläppen av växthusgaser i EU har enligt den nya rapporten haft en nedåtgående trend sedan 2004. Medan EU:s samlade BNP ökade med 45 procent mellan 1990 och 2011, var de totala utsläppen från de 28 medlemsländerna, inklusive utsläpp från den internationella luftfarten, 16,9 procent under 1990 års nivå 2011 och enligt den senaste prognosen 18 procent lägre än 1990 år 2012.

Samtidigt konstateras det att de lågt hängande frukterna har plockats nu och att minskningstakten kommer att bromsa. De senaste prognoserna visar att de totala utsläppen år 2020, inklusive internationell luftfart, kommer att vara 21 procent under 1990 års nivå.

Nedbruten på nationsnivå finns det en grupp som är bäst i klassen och som kommer att klara 2020-målet helt och hållet med utsläppsminskningar inom landets gränser. Dessa länder är Frankrike, Tyskland, Grekland, Sverige och Storbritannien. Även Irland och Portugal tillhör denna grupp om de får räkna med reduktioner som uppnås med hjälp av kolsänkor. Övriga länder kommer i varierande grad få ta hjälp av Kyotoprotokollets flexibla mekanismer.

Läs rapporten här… 

Källa: Miljörapporten/EU

Taggat , , ,