Nyheter

EU ignorerar forskning om farliga kemikalier

EU:s godkännandeprocess för bekämpningsmedel dras med stora brister. Detta eftersom de ansökande bolagen inte tar tillräcklig hänsyn till oberoende forskning. Det hävdar organisationen PAN Europe. PAN Europe har studerat godkännandet av sju bekämpningsmedel, som föreslagits av industrin för förnyat godkännande.

140924_PAN_EuropeDet visade sig att av 434 oberoende studier som visade negativa effekter av de ingående kemikalierna, hade de ansökande bolagen endast tagit med en knapp fjärdedel (99 stycken) i ansökningsdokumentationen. Ingen av de 99 studierna bedömdes av bolagen i slutändan vara kvalificerat relevant.

Sedan 2009 finns en EU-förordning (1107/2009), som kräver att hänsyn tas till expertgranskad vetenskaplig litteratur, vid ansökan om godkännande av växtskyddsmedel. Att bolagen i stort sett ignorerar förordningen kan enligt PAN Europe hänvisas till en vägledning som gavs ut av EU:s livsmedelsmyndighet EFSA 2009. Enligt vägledningen så ska studier som använder OECD:s testprotokoll prioriteras, vilket missgynnar studier från universitet och forskningsinstitut, som sällan använder detta protokoll.

PAN Europe menar att det är ett stort slöseri att spendera miljarder på forskning om hälsoeffekter av kemikalier, som sedan ignoreras av industri och EU. Nu kräver man att EFSA:s riktlinjer ses över och att hänsyn tas till all kvalificerad forskning, oavsett om den följer ett visst protokoll eller inte.

Till PAN Europes pressrelease daterad 140917

Källa: MiljöOnline

Taggat , , ,