Nyheter

EU förslår att PFOA förbjuds enligt Stockholmskonventionen

EU kommer att föreslå att produktion och användning av det giftiga ämnet PFOA (perfluoroktansyra), ska förbjudas enligt Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar (Persistent Organic Pollutants).

PFOA är idag vanligt förekommande i till exempel soffor, matförpackningar och kläder, samt i elektronik- och verkstadsindustrin. Ämnet har en närmast unik förmåga att stöta bort såväl vatten som fett från olika ytor.

Men ämnet bryts inte ned i naturen och det misstänks vara cancerframkallande för människor. Dessutom finns det undersökningar som visar att en stark exponering för organiskt damm kan öka riskerna för att drabbas hjärtsjukdom och hjärtinfarkt.

Nu föreslår alltså EU:s ministerråd att PFOA ska föras upp på Stockholmskonventionens lista.

Stockholmskonventionen reglerar användningen av långlivade organiska föroreningar, som kan ge upphov till cancer, reproduktions- och utvecklingsstör­ningar. De 179 länder som skrivit på konventionen har lovat att fasa ut de ämnen som antagits enligt konventionen. Hittills handlar det om 23 ämnen.

Läs mer om Stockholmskonventionen…

Hämtat från Miljö Online 150417

Taggat , ,