Internationella Brottsmålsdomstolen i Haags beslut att börja ta sig an miljöbrott är ett viktigt steg mot ett införande av en internationell ekocidlag. Det anser organisationen End Ecocide on Earth som arbetar för att inkludera allvarliga brott mot miljön som ett femte brott inom Romstadgan.

160928_ecocide_internationell-lag-miljoforstorelseEn ekocidlagstiftning skulle innebära en rättsligt bindande ansvarsprincip för massförstörelse av miljön. Enligt organisationen End Ecocide on Earth skulle till exempel Indonesiens palmoljeplantager och Talvivaara-gruvan i Finland kunna vara möjliga fall av ekocid. Förra veckan beslutade Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag, ICC, som i vanliga fall hanterar krigsbrott och brott mot mänskligheten, att också ta sig an miljöbrott.  End Ecocide on Earth menar att det är ett viktigt steg för att vi ska få en internationellt gällande ekocidlag.
Då Romstadgan, som styr Internationella Brottsmålsdomstolens arbete, förhandlades var ekocid med som ett av brotten mot freden. Det ströks i sista stund. Det nya beslutet är på så sätt ett steg mot att inkludera en lag som nu saknas. Idag, 20 år senare, är kopplingarna så mycket tydligare mellan förstörda ekosystem, människors svårigheter att fylla grundläggande behov och konflikter och migration. För att kunna värna mänskliga rättigheter kommer vi att behöva en internationell lag mot ekocid, men initiativet måste komma från Romstadgans parter, det vill säga stater, säger Pella Thiel, engagerad i End Ecocide Sweden.

Hur tror du att Brottsmålsdomstolens beslut påverkar näringslivet?
Det beror på hur möjligheterna ser ut för ICC att ta sig an fall. Det skulle kunna få mycket stor betydelse, både för vilka projekt företag går in i, och vad de kan få investeringar för. Projekt som är lönsamma men som innebär kränkningar av mänskliga rättigheter kan bli olagliga i högsta instans, med fängelse som påföljd för högst ansvariga. Det är en viktig signal om att vinst inte får styra till vilket pris som helst. Hur det påverkar näringslivet visar sig på sikt och beror nog på vilken praxis som utvecklas, och detta beror i sin tur på hur många fall ICC kan ta sig an. De är i nuläget mycket begränsade rent ekonomiskt. Kan det internationella samfundet se detta som ett sätt att hantera globala hållbarhetsproblem och därmed finansiera ICC i större utsträckning skulle det kunna få mycket stor betydelse.

Hur skulle näringslivet påverkas om en internationell ekocidlag antogs?
En internationell ekonomi behöver internationella institutioner som reglerar den. En viktig effekt av en ekocidlag skulle vara på flödet av investeringar till projekt som innebär förstörelse av ekosystem. Stora pengar går i dagsläget till riskprojekt. Om dessa vore potentiellt olagliga skulle investerare som till exempel pensionsfonder behöva tänka sig för en extra gång. Att stoppa investeringar i de mest miljöförstörande projekten, till exempel stora energiprojekt, skulle kunna bli en viktig hävstång för en mer hälsosam, kretsloppsbaserad ekonomi. Omvänt tror jag det blir svårt att nå dit utan ett stopp för dem.
Indirekt skulle lagen påverka näringslivet genom att påverka våra värderingar och normer kring hur vi ser på naturen och våra relationer med den. Lagstiftning och värderingar är kommunicerande kärl, och att göra ekocid brottsligt skulle vara ett stöd för ett värderingsskifte i relation till naturen som vi verkligen behöver för att exempelvis kunna uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål.

Er organisation har drivit frågan länge. Hur går arbetet?
Bra. I takt med både ökande förstörelse och ökad uppmärksamhet för globalt miljöarbete blir det tydligt hur nya verktyg behövs för att uppnå till exempel Agenda 2030. En idé som har uppfattats som utopisk eller naiv är inte det längre, utvecklingen går mycket fort.

Hämtat ur: AktuellHållbarhet 160922

Du kan också vill läsa debattartikeln av Théo Jaekel och Parul Sharma från advokatfirman Vinge:

”Ökat fokus på miljöförstöring kopplat till brott mot mänskligheten”

Etiketter: , , , , , Last modified: 28 september, 2016