Nyheter

Energi är nyckeln i både ledarskap och hållbarhet

Han är ekonomie doktor med ett tungt cv inom ledarskap och hållbarhet. Handelshögskolans gästprofessor Göran Carstedt delar gärna med sig av sina erfarenheter från chefsroller i organisationer som Volvo, IKEA och Clinton Climate Initiative. Grundbudskapet är att det handlar om att skapa energi och om att vara relevant för sin tid.

160520_carstedt_GU_460FNs första miljökonferens i Stockholm 1972 blev en vändpunkt för global miljöutveckling, och för Göran Carstedt. När Volvos nye koncernchef P G Gyllenhammar öppet konstaterade att företaget ”var en del av problemet men också ville vara en del av lösningen”, då hände något i den unge norrländske akademikern.

Att höra en storföretagsledare erkänna att man var en del av ett större samhällsproblem var något helt nytt. Jag tände på det, säger Göran Carstedt.

Ett brev till Volvo ledde till 16 år inom koncernen, innan IKEA lockade med en plats i koncernledningen. Sju år och två kontinenter senare var han mogen för större samhällsfrågor och drivande roller i organisationer som the Society for Organizational Learning vid MIT och Clinton Climate Initiative.

Jag valde att lämna ett av världens bästa företag för att prova nya vägar. Jag hade inget nytt jobb, men en stor nyfikenhet på samhällsutmaningarna och hur moderna affärslösningar kan göra skillnad.

Konsten att frigöra mänsklig energi
Med erfarenhet från vitt skilda organisationskulturer ser Göran Carstedt en gemensam nämnare när det gäller framgångsrikt ledarskap.

För att åstadkomma något krävs mänsklig energi. När man bjuder in folk till något som är meningsfullt och lärorikt, något som är värt deras fulla engagemang, då skapas en stark och dessutom förnybar energi. När jag föreläser i olika sammanhang försöker jag dela med mig av vad jag lärt mig rent praktisk, säger Göran Carstedt.

Därför ser han också Assar Gabrielsson­professuren som ett hedersuppdrag med sin inriktning på tillämpad företagsledning.

Viktigt att förstå utmaningen
Allt ledarskap måste vara relevant för sin tid och Göran Carstedt menar att man i dag inte kan utöva ledarskap utan att koppla upp sig till hållbarhetsfrågan. Därför gläds han åt resultatet av klimatmötet i Paris. Även om resultatet främst blev ett ramverk och en färdriktning.

Världen har aldrig samlat så många ledare kring en fråga som i Paris. Det är historiskt och förhoppningsfullt. När vi förstår att hållbar­hetsfrågan är helt avgörande, och när vetenskap och entreprenörskap gör gemensam sak, då sätts det fart på nödvändiga innovationsprocesser. Människors skaparkraft släpps loss, vilket i sin tur ställer krav på det politiska ledarskapet. Och när vi väl accepterar att vi måste göra detta, så finns ingen tvekan om att vi klarar det. Den mänskliga kreativiteten är helt enorm. Men om vi tror att talande kylskåp är det viktiga, då kommer vi inte att driva fram de lösningar som behövs, säger Göran Carstedt.


OM GÖRAN CARSTEDT
Civilekonom med doktorsexamen i entreprenörskap. Efter en lång chefskarriär inom Volvo och IKEA förde intresset för ledarskap och hållbarhetsfrågor honom till en rad tongivande svenska och internationella organisationer. Innehavare av Assar Gabrielssons gästprofessur i tillämpad företagsledning, sedan 1 mars 2015.

ASSAR GABRIELSSON­PROFESSUREN
Professuren instiftades 1999 till Assar Gabrielssons minne och finansieras via en gåva från Stiftelsen Göteborgs Handelshögskolefond. Syftet med professuren är att öka studenternas kunskaper om hur deras studier i ekonomi och ledarskap kan tillämpas i yrkes­livet. Bland tidigare innehavare av professuren finns Inga­Britt Ahlenius, Björn Stigson, Claes Dahlbäck och Marianne Nivert. Volvos förste tekniske chef Gustav Larsson och vd Assar Gabrielsson.

Källa: Göteborgs Universitet/Handelshögskolan NYHET: 2016-05-13


Göran Carstedt på Ekocentrum

Ekocentrum hade Göran Carstedt på besök för en nätverksträff redan den 1 februari 2007. Rubriken var ”Att leda förändring” och Göran pratade om detta tillsammans med IKEAs presschef Eva Ståhl. När Göran pratade var det så tyst i salen att man kunde hört en knappnål falla i golvet! Vi lyssnade andäktigt, för det var en både imponerande och känslomässig berättelse. Får du chansen att lyssna på Göran – gör det!

Mer om Ekocentrums nätverk här!

Taggat , , , , , , , , , , , ,