Fabs

Fabs strävar efter att hålla en hög nivå när det gäller kvalitet och miljö. Vi är ett miljödiplomerat företag sedan 2007. Miljödiplomeringen följs årligen upp av godkända revisioner.

Fabs_husAlingsås kommun satsar på att bli ett centrum för energisnål byggnation. Som ett led i det arbetet strävar vi efter att alltid ha 25% lägre energiförbrukning än Boverkets byggregler. Vid nybyggnation överväger vi alltid att bygga utifrån passivhustekniken. Vi har energi-och miljödeklarerat alla byggnader större än 1 000 m2 för att sänka miljöbelastningen och energiförbrukningen.


Till Fabs webbplats…