Nyheter

Önskas: enhetligt system för miljövärdering av vvs

Hur väljer man ”gröna” vvs-produkter till sina projekt på bästa sätt? Det var huvudfrågan när 6o-talet representanter för hela byggkedjan möttes på ett miljöseminarium i Stockholm.

140829_bygg_husgrundPå seminariet framkom det bland annat att det är svårare att utvärdera vvs-produkter ur miljösynpunkt än traditionella byggprodukter då de ofta är mer komplext sammansatta. En knäckfråga är att det finns tre parallella system (Basta, Byggvarubedömningen och Sunda Hus) och att alla används när beställarna ställer sina krav. Något som krånglar till det för såväl leverantörer, konsulter, grossister och entreprenörer vilka alla efterlyste mer enhetlighet och helst av allt ett system. Källa: MiljöOnline

Taggat , , ,