Nyheter

Mikroalger ger biobränsle – testas i Sverige

En ny metod att få fram biobränsle genom att förädla mikroalger ska testas vid Bäckhammars bruk, Kristinehamn. Tekniken gör att avloppsvattnet från pappersbruket kan renas, samtidigt som algerna binder koldioxid ur rökgaserna.

Microalger_biobränsle

En ny metod att få fram biobränsle genom att förädla mikroalger ska testas vid Bäckhammars bruk, Kristinehamn. Tekniken gör att avloppsvattnet från pappersbruket kan renas, samtidigt som algerna binder koldioxid ur rökgaserna.Alger brukar förknippas med äckliga organismer som förorenar kusterna och haven. Men rätt odlade kan alger användas för att framställa biobränsle, vilket nu ska testas vid Bäckhammars pappersbruk utanför Kristinehamn.

Projektet har en budget på åtta miljoner kronor varav hälften kommer från Vinnova, den statliga myndigheten som finansierar innovationer och forskning. En testanläggning ska byggas som utnyttjar spillvärmen från pappersbruket, liksom koldioxid ur rökgaserna. Algerna kan även ta upp närsalter i brukets avloppsvatten.

Från algerna kan man utvinna till exempel biodiesel, plast och smörjmedel. Restprodukter från algerna, efter att oljan utvunnits, kan användas som bränslepellets.

Källa: SvD

Taggat , ,