Nyheter

Future Toilet Fashion – hållbara avlopp kräver innovativa toaletter

Varje år spolar vi bort växtnäring, energi- och dricksvatten värda miljontals kronor via våra avlopp, resurser som skulle kunna tas tillvara med andra typer av toaletter och ett alternativt avloppssystem.

140829_Future_toilet_fashionJTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik driver Future Toilet Fashion, ett projekt som vill skapa nytänkande på det sanitära området.
Vattentoaletten och det vattenburna avloppssystemet har varit dominerande i västvärlden i över etthundra år. Systemet byggdes ursprungligen för att lösa ett problem: man behövde bli av med avfallet, och senare också rena avfallet från miljö- och hälsofarliga ämnen. Reningsverken ställs dock ständigt inför nya reningstekniska utmaningar, och de är inte heller konstruerade för att ta vara på de resurser som finns i restprodukterna.

Med dagens konventionella system går stora mängder näring i form av kväve och fosfor förlorade, och detsamma gäller energin i avfallet. Enligt vissa beräkningar är enbart växtnäringen i avloppsvattnet i Sverige värd mer än 600 miljoner kronor varje år. Vi använder dessutom litervis med rent dricksvatten varje gång vi spolar ur toalettstolen, säger David Eveborn, projektledare för Future Toilet Fashion.

Future Toilet Fashion vill vara fröet som får innovationskraften att börja gro. Vår vision är ett sanitärt system där man kombinerar vattensnålhet med teknik som gör det möjligt att ta vara på näringen och energin, säger David Eveborn.

Stimulans för nya innovationer

Redan idag finns flera typer av sådana tekniklösningar på marknaden: som snålspolande toaletter, källsorterande toaletter och avloppssystem som använder vakuum för transport av avfallet. Det finns också flera exempel på bostadsområden och stadsdelar där man i större skala satsat på liknande lösningar.

– Vissa av försöken har helt klart varit mindre lyckade och vi ska bland annat analysera varför teknikerna haft svårt att slå igenom. Men vi ska framförallt försöka hitta de drivkrafter och den stimulans som behövs för att vi ska få fram nya innovationer, säger David Eveborn.

Fokus i projektet ligger på toaletten, som om den ska vara attraktiv på marknaden måste uppfylla alla de krav på funktion och komfort som konsumenterna ställer. Samtidigt kan inte nya toaletter installeras utan en infrastruktur som kan ta vara på restprodukterna. Om ett alternativt – och hållbarare – avloppssystem ska kunna bli verklighet krävs branschsamverkan. Future Toliet Fashion ska sammanföra beställare med teknikutvecklare, anordna workshops och hitta samverkansformer för framtiden.

Hållbar teknik skapar affärsmöjligheter

Sverige har en hög miljöteknikkompetens på avfalls- och avloppsområdet och David Eveborn ser stora möjligheter för svenska teknikföretag att exportera såväl teknik och kompetens.

– I ett globalt perspektiv finns ett enormt behov av hållbara sanitetslösningar. Vi är övertygade om att det finns alternativ till de vattenburna systemen som ger mervärden för användarna och samtidigt frigör både vatten och näringsresurser, och jag tvivlar inte på att sådana lösningar skulle ha en enorm attraktion på världsmarknaden.

Projektet Future Toilet Fashion genomförs i samarbete med Urban Water och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och finansieras av Energimyndigheten, mer information på www.jti.se.

Källa: Energi&Miljö

Taggat , , , ,