Nyheter

EMC uppgår i Ekocentrum – hållbar mat en fortsatt viktig fråga

Ekologiskt Marknadscentrum ideell förening har idag upplösts av en enig stämma. Verksamheten övergår till stiftelsen Ekocentrum som nyligen etablerat sig i Skåne.

– Vi har av ekonomiska skäl valt att avsluta föreningen, eftersom verksamheten blir för liten, säger Marianne Modalen, ordförande i EMC, och fortsätter:

– Vi är glada att vi hittat en så smidig lösning tillsammans med Ekocentrum som innebär att arbetet med att stärka den ekologiska utvecklingen kan fortsätta, med större kraft.

När Ekocentrum tar över stafettpinnen från EMC är det för att utveckla synergier mellan det som uppnåtts under 10 år inom EMC och det som är Ekocentrums uppdrag och styrka: att sprida kunskap och inspiration kring en hållbar utveckling. Maten har en nyckelroll i omställningen med kopplingarna till frågor om kretslopp, energi och resurser, samt till utbildning, forskning och företagande.

Taggat