Nyheter

Eldhärjad skog blir ekopark

Statliga Sveaskog planerar att göra en ekopark av de cirka 1 500 hektar av företagets skogsmark som eldhärjades i den stora skogsbranden i Västmanland.

140812_skogsbrandI den skog som brunnit kommer snart nytt liv att spira. Hundratals arter av insekter, svampar, lavar och örter gynnas eller är direkt beroende av brand.

”Genom att göra en ekopark kan vi säkra fortlevnaden av brandgynnade och brandberoende arter i hela mellansvenska skogsregionen”, säger Sveaskogs vd Per-Olof Wedin i ett pressmeddelande. Sveaskog ska närmast inleda en dialog med Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket om planerna.

Läs mer…

Källa: MiljöOnline/Sveaskog

Taggat , , , ,