Nyheter

Ekonomiforskare: ”Hur får företagen ihop CSR med Black Friday?”

Hur får företag som säger sig ha ett aktivt hållbarhetsarbete ihop det med att de samtidigt engagerar sig i Black Friday, vars enda syfte är att öka konsumtionen av varor?

181126_shopping

Den frågan ställer Jens Rennstam och Sverre Spoelstra, båda lärare och forskare vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet, i en debattartikel i Dagens Samhälle. I samband med förra årets Black Friday ställde de båda forskarna några frågor till svenska företag med uttalat hållbarhetsfokus, inom elektronik, konfektion och telecom.

Av svaren framgick att företagen inte såg någon konflikt mellan Black Friday och hållbarhetsarbetet. Företagen motiverade att de ville öka försäljningen för att “säkra medarbetarnas framtida trygghet och inkomst”. När det gäller kunderna svarade de: “vi jobbar aktivt med att stärka vårt erbjudande när kunderna önskar köpa”. Ett företag lade ansvaret på konsumenterna och svarade att “det är frivilligt för konsumenter att ta del av erbjudandet”.

Skeptiska till “CSR-prat”

Jens Rennstam och Sverre Spoelstra påpekar att de är inte ute efter att klandra företagen, utan snarare att understryker något viktigt: att vi inte kan förvänta oss att företag tar ett avgörande ansvar för miljön.

Det finns anledning att vara skeptisk till företagens “CSR-prat”, skriver Jens Rennstam och Sverre Spoelstra. CSR tenderar att få det att låta som om företagsvärlden erbjuder effektiva lösningar på världens miljöproblem, trots att de i själva verket bidrar till problemen.

”Black Friday-initiativet och företagens svar på våra frågor illustrerar denna marginalisering av seriösa lösningar på våra miljöproblem. CSR-diskussionen gör det möjligt att presentera något så uppenbart ohållbart som Black Friday som ett uttryck för ett socialt ansvar samtidigt som miljöproblemet hamnar i marginalen. CSR blir närmast en distraktion från det verkliga problemet: att initiativet handlar om ökad konsumtion”, skriver Jens Rennstam och Sverre Spoelstra.

Källa: Miljö Online och Dagens Samhälle

Taggat , , ,