Nyheter

Ekologisk produktion – mindre övergödning

 

Pressmeddelande från cul/slu 090929:

CULDen alltför stora kvävetillförseln till biosfären är ett globalt problem som mänskligheten måste hantera. Stockholm Resilience Centre presenterade nyligen en artikel i Nature skriven av 28 forskare som visar att frågan måste tas på största allvar. I syntesrapporten Ekologisk produktion – möjligheter att minska övergödning visas på svårigheter men framförallt på möjligheter att minska utsläpp av övergödande växtnäring från samhället och jordbruket.

– Studien baseras på data från verkliga gårdar och visar tydligt att den ekologiska produktionen ger lägre risk för övergödande kväveutsläpp än konventionell produktion, säger Maria Wivstad, forskare vid SLU.

Taggat , ,