Nyheter

Ekocentrum söker innovationer för utställning

“Innovationer för det goda livet” är en ny temautställning som ska pågå under ett år på Ekocentrum. Utställningen ska, för en bred målgrupp, konkret visa hållbara innovationer, skapade av små och medelstora företag inom Västra Götalandsregionen.

Genom seminarier och nya samarbeten avser Ekocentrum att sammanföra innovatörer med finansiärer och andra intressentgrupper i syfte att skapa affärskontakter och få ut innovationerna på marknaden.

131219_innovationI samband med Ekocentrums ordinarie utbildningar för ett stort antal grupper från företag, offentlig sektor och utbildningsväsendet, kommer våra utbildare att på ett engagerat och pedagogiskt sätt, informera om innovationerna och begripliggöra nya forskningsresultat för att ge kunskap och inspirera till entreprenörskap.

För allmänheten kommer det ordnas kostnadsfria kvällsföreläsningar då innovatörerna själva informerar besökarna.

För att vara med som utställare måste följande kriterier uppfyllas:

– Innovationen är inspirerande och mer än en idé. Den ska kunna visas upp i ett mindre format under utställningen.

– Innovationen är hållbar.

– Ekocentrums utbildare ska kunna få berättelser kopplade till utställningen. Innovatören ska i viss utsträckning kunna tala inför grupp.

– Innovatören har sin bas i Västra Götalandsregionen.

De som ställer ut kommer att:

– Exponera innovationen under ett år för Ekocentrums breda publik (under de 12 månader som utställningen pågår ska den besökas av minst 18 000 personer).

– Få coaching av Ekocentrums utbildare för att kunna beskriva innovationen för olika målgrupper.

– Innovatörerna från de små och medelstora företagen får fler affärskontakter genom seminarier och föreläsningar på Ekocentrum, där de möter forskare, representanter från industri och den finansiella sektorn.

Utställningen finansieras av Västra Götalandsregionen och är kostnadsfri för de innovatör som medverkar. Totalt erbjuds 20 platser fr.o.m april 2014 och ett år framåt.

Ekocentrum erbjuder några av Sveriges mest efterfrågade och uppskattade oberoende hållbarhetsutbildningar. Genom den permanenta utställningen visar ett hundratal verksamheter upp sina goda exempel för ett hållbart samhälle, med syfte att skapa en gemensam plattform av kunskap och motivation hos hundratals verksamheter, avdelningar och organisationer.

Ekocentrum vill ned den kommande innovationsutställningen skapa framtidstro, inspiration och drivkraft inom Västra Götalandsregionen. Utställningen kommer att utgöra en arena för möten och utbildningar, precis som vår övriga utställningen fungerar. Under ett år kommer 20 innovatörer får möjlighet att exponera sin lösning/system eller produkt här, och i olika sammanhang träffa såväl tänkbara kunder som finansiärer och intresserad allmänhet.

Om du har en innovation du vill bidra med – eller kanske tipsa oss om någon annans – kontakta Helen Sylvan, marknadsansvarig vid Ekocentrum. Senast den 15 januari 2014 behöver vi tipsen.

Skicka e-post eller ring 0703-55 68 92.

Urvalet sker under vecka 51/13-2/14.

 Välkommen med din idé!

Taggat , , ,