Nyheter

Ekocentrum och Chalmersfastigheter tar ett steg framåt i en hållbar riktning

Nu flyttar Chalmersfastigheter sitt kontor, från Villan på Gibraltargatan 1A där man funnits sedan 2013, och in i delar av Ekocentrums lokaler. Arbetet planeras under sommaren 2016 och startar under hösten 2016.

160505_Vasa1_CF_ECEkocentrums utställning kommer i och med förändringarna att utnyttjas ännu mer, och fler aktiviteter kommer att förläggas dit. –Det här ger oss mer tid i utställningen, något som både vi utbildare och kursdeltagare önskat sig, säger Ekocentrums utbildare Natalja Koniouchenkova.
Ekocentrums personal kommer att finnas i mer direkt anslutning till utställningsrummen, i en flexibel kontorsdel. – En hållbar verksamhet idag behöver se över möjligheten för en del av personalen att arbeta hemifrån, inte minst för att arbete hemma ofta ger mer tillfälle till reflektion och effektivitet samt att den tiden som går åt till resor kan ägnas åt friskvård istället, säger Ekocentrums verksamhetsledare Eva Lundgren.

I och med de här första stegen mot samverkan och gemensamma mål, blir Ekocentrum i ännu högre grad en hållbar mötesplats på Chalmersområdet.

– Chalmersfastigheters uppdrag är att stärka Chalmers konkurrenskraft genom att skapa och utveckla hållbara Campus. Miljöcertifieringar och energianvändning är frågor bolaget grundligt arbetar med och Chalmersfastigheter arbetar ständigt för att minska energianvändningen. Det handlar både om att jobba med fastigheter och verksamheter, för att hitta metoder att begränsa uttaget av energi så mycket som möjligt, säger Charlotte Stening, affärs- och hållbarhetschef på Chalmersfastigheter.

– Att flytta in i mer effektiva lokaler skapar möjligheter till att skapa en hållbar mötesplats på campus vilket stämmer överens med vårt mål att göra Chalmers campus till världsledande med så litet avtryck som möjligt i ekologi och ekonomi samtidigt som vi maximerar välbefinnande och sociala värden. Vi vill skapa förutsättningar för spontana, oplanerade möten mellan dem som finns i husen och våra kollegor i akademin, säger Chalmersfastigheters VD Sven-Erik Adolfsson.
Den 26 april undertecknades en avsiktsförklaring gällande samverkan kring FN:s 17 hållbarhetsmål.

160210_GMV_TheGlobalGoals_Logo_and_Icons_SV_litenI och med de här första stegen mot samverkan och gemensamma mål, blir Ekocentrum i ännu högre grad en hållbar mötesplats på Chalmersområdet.

Mer om FN:s Globala Hållbarhetsmål

 


 

AVSIKTSFÖRKLARING

CF_logo_gron_hiChalmersfastigheter AB arbetar inom visionen ”Chalmers – för en hållbar framtid” och avser att under 2016 påbörja ett arbete med att implementera FN:s 17 hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 i den egna organisationens arbets- och förhållningssätt.

ekocentrum loggaEkocentrums stora utställning med goda exempel inom hållbarhetsområdet är den självklara mötesplatsen för akademi, näringsliv och samhället i övrigt. Det är Sveriges största permanenta utställning som visar hållbarhetslösningar och innovationer.  Den är även en pedagogisk arena för hållbarhetsutbildningar och föreläsningar. Sedan 1993 har Ekocentrum som fristående stiftelse spridit kunskap och inspiration på hållbarhetsområdet.

Under 2016 avser parterna att föra samtal om att utveckla samarbetsformer där Ekocentrum kan tillföra kunskaper till Chalmersfastigheters hållbarhetsarbete enligt ovanstående vision. Parterna är överens om att samtalen senast november 2016 skall resultera i en överenskommelse om framtida samarbetsform.

Part kan ej ställa motpart till ansvar om samarbete ej kommer till stånd enligt ovan.

Göteborg den 26 april 2016

Chalmersfastigheter AB                                                                   Stiftelsen Ekocentrum

Taggat , , , , ,