Regeringen har beslutat om en förordning om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart, så kallad ekobonus.

Totalt är 150 miljoner kronor avsatta för perioden 2018–2020. Syftet med ekobonusen är att avlasta det svenska vägnätet och minska utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser. Förhoppningen är också att det ska stimulera till nya sjötransportupplägg och förbättra befintliga sådana. För den första perioden, 2018, måste ansökningarna vara inne redan måndagen den 3 december 2018. Inga ansökningar kan dock göras innan förordningen tryckts, vilket väntas ske inom de närmaste dagarna. Det går dock att ladda ner en preliminär ansökningsblankett och anvisning redan nu på Trafikverkets hemsida här!

Källa: Miljö Online och Trafikverket

Etiketter: , , , Last modified: 27 november, 2018