Nyheter

Ekobanken Väst öppnar i Göteborg

Under försommaren 2009 etablerar Ekobanken sig starkare i Västra Götaland. Under många år har intresset för banken ökat starkt i regionen. Sedan 2003 har man haft ett ideellt ombud genom Lars-Gunnar Davidson. Hans insatser förstärks nu genom Ingrid Westerfors som kommer att arbeta deltid för Ekobanken i Västra Götaland. Hon kommer att kunna svara på de vanligaste frågorna om banken, presentera banken för intresserade grupper och ta hand om de ärenden som finns i regionen.

Fotnot: Ingrid Westerfors har tidigare varit ledamot i Ekocentrums styrelse.

Taggat ,