Nyheter

Eklandia vann prestigefyllt miljöpris för Toyotas bilanläggning i Göteborg. Sweden Green Building Awards till BREEAM-certifierad byggnad.

Göteborg blev stor vinnare när det prestigefyllda miljöpriset Sweden Green Building Awards idag delades ut för första gången.

Eklandia Fastighets AB belönades för byggnaden som uppförts för Toyota Center i Bäckebol, och som är den första byggnaden i Sverige med certifikat enligt det brittiska miljöcertifieringssystemet BREEAM.

– Mycket glädjande och sporrande säger Tage Christoffersson, VD på Eklandia. Jag ser priset som resultatet av ett samarbete mellan två företag med miljöfrågorna högt upp på agendan.

Under den pågående konferensen Building Sustainability Sweden 2012 delades utmärkelsen Sweden Green Building Awards ut för första gången. Åtta byggnader belönades inom certifieringssystemen Miljöbyggnad, GreenBuilding, LEED och BREEAM.

Både Eklandia och Toyota kännetecknas av ett brett engagemang för miljö och hållbarhet inom sina respektive områden. Som ett av Göteborgs största privata fastighetsbolag arbetar Eklandia sedan länge med att effektivisera energianvändningen i sina fastigheter, medan Toyota är världsberömt för sina bilar med tydlig miljöprofil.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är ett av världens ledande certifieringssystem, och valdes då Toyota beslutat att miljöcertifiera sina byggnader. Toyota Center i Bäckebol identifierades av koncernens ledning som ett pilotprojekt.

Toyota_Eklandia– Med våra miljöbilar och utvecklingen av ny hybridteknik har vi en särställning i bilbranschen, säger Tommy Witedal, VD på Toyota Center i Göteborg. Genom att miljöcertifiera alla våra byggnader tar vi ännu ett steg för en mer hållbar utveckling. Jag är övertygad om att utmärkelsen kommer att låta tala om sig i vår globala koncern.

Att miljöcertifiera en byggnad enligt BREEAM innebär att man tar hänsyn till många olika miljöaspekter före och under uppförandet samt vid driften av byggnaden. Förutom kärnfrågor som energiförbrukning och materialval bedöms t.ex. närheten till kollektivtrafik, hänsyn till biologisk mångfald och vattensnåla installationer.

– Överlag håller svenska byggnader en hög miljöklass jämfört med byggnader i många länder i Europa. Men att använda sig av BREEAM som miljöcertifieringsmetod är ett sätt att säkerställa ett helhetsgrepp kring byggnadens miljöpåverkan, säger Paula de Hollanda, miljösamordnare på Eklandia.

Publicerat 19 oktober 2012 på fastighetochbostadsratt.com. Publicerad av Björn Asplind

Taggat ,