Nyheter

EcoNox – nu även för fasader

Stora och små, speciellt våra barn, tar skada av de hälsoskadliga utsläppen i dagens stadsmiljö. Vad gör vi åt saken?

Nyhet från en blivande utställare (1/11):

Starkas EcoNox™ som reducerar de hälsoskadliga kväveoxiderna (NOx) från exempelvis bilarnas avgaser och medverkar till en renare stadsluft lanseras nu även som varianter i alla våra prefab-produkter.

Tidigare erbjöds teknologin enbart i våra markprodukter, där markstenen som läggs utmed våra hårt trafikerade gator i städerna hjälper till att reducera bilarnas utsläpp. Kväveoxiderna har tydligt påvisats irritera våra luftvägar och orsaka sjukdomar. EcoNox™ är en beprövad produkt som tillsammans med solljus fungerar som en katalysator och bryter ner kväveoxiderna i luften. Dessa omvandlas till oskadliga salter (nitrater) som sedan sköljs bort när det regnar eller blåser bort med vinden. EcoNoxen har även en viss självrengörande effekt av organisk smuts på ytan.

Försök i Malmö, utmed den hårt trafikerade Amiralsgatan, visade på en reducering av avgaser motsvarande de från var femte bil. Vid tester i Storköpenhamn, Danmark, pekar

förhandsresultat på goda mätningar i likhet med tidigare försök.

Nu lanserar vi alltså även EcoNoxen i våra fasadelement, VA-produkter, fabriksbetong och i våra stödmurar. Ett betonghus som tar upp och reducerar bilarnas utsläpp av avgaser. Det innebär en bättre utemiljö för de boende i städerna, en reducering av kväveoxiderna som hjälper till att nå upp till våra allt strängare miljökrav för en mer hälsosam stadsmiljö.

Även våra stödmurar finns i våra mest utsatta trafikmiljöer – runt järnvägen, vid återvinningscentralerna eller utmed våra vägar. Längs de stora Europavägarna och runt om i vårt övriga infrastrukturnät hittar du VA-brunnarna där brunnslocket syns tydligt ovanför jord, ett brunnslock som också berikats med EcoNox-teknologin och som fungerar som en katalysator för upptagning och reducering av de skadliga avgaserna i dess närhet.

Fabriksbetongen, som bland annat återfinns i fast form vid uppställningsplatser för tunga fordon, kommer också kunna bidra med reducering av kväveoxiderna i fordonens utsläpp.

I framtiden ser Starka en stadsmiljö med kraftigt reducerade halter av hälsoskadliga ämnen, fylld med betongprodukter som tar upp bilarnas avgaser. Biltullar, miljöbilar och luftrening är några alternativ. Vi väljer att reducera de utsläpp som kvarvarande bilar bidrar till. Vi lovar att utveckla teknologin ytterligare i framtiden. Idag är det var femte bils avgaser som reduceras, om några år ska det vara ännu fler.

För mer information kontakta Marknadschef Björn Olsson, 044-20 25 20 eller bjorn.olsson@starka.se.

Pressmeddelande från Starka Betong 2012-10-24.

Taggat , ,