Nyheter

Eco-innovation 2012

Programmet Eco-innovation stöder projekt som syftar till marknadsintroduktion av miljöinnovativa produkter, tjänster och processer. 2012 års ansökningsomgång är öppen fram till den 6 september 2012.

Sista ansökningsdag är den 6 september 2012. För 2012 års ansökningsomgång avsätter EU-kommissionen 34,8 miljoner euro till projekt för miljöinnovation. Företag och entreprenörer från hela Europa kan ansöka om finansieringsstöd för att få ut nya miljöprojekt på marknaden. Ansökningarna kan gälla miljöinnovativa processer, tekniker, tjänster, produkter eller teknologier som ska hindra eller minska miljöpåverkan eller som bidrar till optimal resursanvändning. Ansökningar kan lämnas in till och med den 6 september 2012. Totalt kommer cirka 50 projekt att finansieras. Årets fem prioriterade områden är materialåtervinning, vatten, hållbara byggprodukter, miljövänliga företag och livsmedelssektorn.

 

Taggat