Ebbot medverkar bland annat genom att återvinna och lansera en av sina tidigare låtar i en ny version ”The Passover – Recycled version no 1 feat. Club Killers”.

160927_ebbot-atervinner-ebbotNär FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) nyligen inledde tredje fasen i kampanjen LÅT GAMMALT BLI NYTT hade Ebbot Lundberg och hans återvunna låt från 2008 en central roll. Idén är att lyssnaren ska känna kraften i Ebbots musik, vilja veta mer och finna och förstå Ebbots återvinningsbudskap och göra något konkret av det.

Att källsortera är att ta ställning. Det är att ta ansvar för sin egen miljöpåverkan och minska den. Kan jag använda min musik för att påverka människor att återvinna fler förpackningar och tidningar, då gör jag det. Det krävs ingen större uppoffring att återvinna men det gör stor skillnad för miljön om fler gör det och det vill jag medverka till, säger Ebbot.

Låten och videon sprids i digitala musikkanaler som Spotify och iTunes och i ett antal andra kanaler. FTI hoppas också på spridning via miljöengagerade organisationer och privatpersoner. På flertalet ställen där låten finns hittar man Ebbots budskap om återvinning och varför han deltar i kampanjen. Vill man veta mer och bli en bättre återvinnare finns en kampanjsajt (latgammaltblinytt.nu) om hur och varför man återvinner förpackningar och tidningar och vilken miljönytta det gör.

FTI:s syfte med kampanjen är att den, tillsammans med en rad förbättringar i återvinningssystemet, på ett lite oväntat sätt ska bidra till att återvinningen av pappers, plast- och metallförpackningar från hushåll ökar med de cirka 40 000 ton per år som behövs för att de återvinningsmål som gäller från år 2020 ska uppnås.

Ebbot har hög integritet och ser källsortering som ett ställningstagande. På det sättet når han fram och sätter källsortering i ett starkare fokus, säger Annica Dahlberg, Kommunikationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Källa: MentorOnline

Etiketter: , , , , , , , Last modified: 27 september, 2016