Nyheter

Durban: Fem fokusfrågor för förhandlingarna

Av Mattias Goldmann på plats i Durban. Uppdaterad 2011-12-09. Källa: Folkbladet.

Klimattoppmötet i Durban går in i slutspurten. Fem frågor bör vara i fokus för att förhandlarna ska kunna åka hem med väl förrättat värv.

1.
Åtaganden nu. Kyotoprotokollet motsvarar inte det klimatåtagande som behövs, allt för få länder är med, sanktionerna mot de som inte uppfyller målen är för svaga och flera viktiga växthusgaser är utanför avtalet. Men det är vad vi har. En andra åtagandeperiod för Kyotoprotokollet måste vara ett mål för Durban, om det så bara blir EU som binder sig vid utsläppsminskningar.

2.
Pengar på bordet. I Köpenhamn och Cancún enades världen om en global grön fond för utvecklingsländernas arbete att hejda klimatförändringarna, med 30 miljarder dollar i snabbstart och därefter 100 miljarder dollar om året till 2020. I Durban förhandlas detta utifrån ett konkret förslag framtaget av 40 länder, däribland Sverige. Får vi inte pengarna på bordet i Durban, försenas och fördyras den omställning alla vet behövs.

3.
Marknad för klimat. FN har en välfungerande marknadsmekanism för att kostnadseffektivt minska klimatpåverkan på global nivå. Genom CDM, Clean Development Mechanism, har över 3600 projekt inom bl.a. solenergi, vindkraft och energieffektiviseringar redan registrerats. Nu krynper budgeten för utsläppsminskande projekt eftersom det inte finns långtgående utsläppsmål att leva upp till. Den trenden måste vändas i Durban.

4.
Satsa på skogen. Skogsavverkning står för en femtedel av hela världens klimatpåverkan, mer än transportsektorn. I Durban har skogsskyddsmekanismen REDD+ kommit mycket nära ett storskaligt genombrott, men förhandlarna måste se till att REDD+-projekt inte blir orimligt dyra att utveckla för att allt för många olika typer av skydd inkluderats i samma mekanism.

5.
Gå före. Trovärdighet i klimatfrågor handlar om att gå före själv, och världen behöver föregångsländer. Sverige bör förtydliga att vi ensidigt binder oss till en utsläppsminskning på 40% till 2020, att vi förbinder oss att medverka till en stärkt efterfrågan på CDM-projekt, och att vi följer Norges exempel och inte väntar på att sista kommat ska ha placerats i REDD+ förrän vi finansierar skogsskydd i utvecklingsländerna.

På EU-nivå är det enskilt viktigaste att vi förbinder oss till minst 30% utsläppsminskning till 2020, men också att man river upp det kontraproduktiva beslutet att efter 2012 bara godkänna utsläppsminskande projekt från de allra fattigaste LDC-länderna. Internationell klimatfinansiering behövs också på Sydafrikas urfattiga landsbygd, i de bortglömda delarna av Kina eller för ursprungsbefolkningar i Amazonas djungel – även om värdlandets genomsnitts-BNP inte längre tillhör de lägsta.

Låt Durban bli vara startskottet för en ny era i arbetet med att hejda klimatförändringarna!

Mattias Goldman

Taggat ,