Nyheter

DN Debatt idag: ”Nu krävs kraftfulla åtgärder mot nötkött och flygresor”

Svenskarnas globala utsläpp från köttkonsumtion och flygresor motsvarar hälften av de totala utsläppen på hemmaplan. I vår rapport till Naturvårdsverket föreslår vi tydliga styrmedel – som nya skatter – för att begränsa konsumtionen på dessa områden, skriver 14 forskare från Chalmers och Göteborgs universitet på DN Debatt.

150227_flygplan_SASNär det gäller mat kommer växthusgasutsläppen i huvudsak från nötkötts- och mjölkproduktion i form av utsläpp från kornas magar och från foderproduktion. Förändrade kostvanor har stor potential för att minska utsläppen i framtiden, detta då fläsk och kyckling orsakar 80–90 procent lägre klimatutsläpp per kalori jämfört med nötkött. Motsvarande siffra för baljväxter är ungefär hundra gånger lägre än för nötkött.

När det gäller flyget sker klimatpåverkan inte bara genom att flygbränslet förbränns och omvandlas till koldioxid. Flyget orsakar också kondensstrimmor på hög höjd vilket förstärker den globala uppvärmningen. Utsläppen från svenskarnas flygande har fördubblats de senaste 20 åren och är i dag i samma storleksordning som utsläppen från personbilarna. Inför framtiden bedömer branschen själv att effektivare flygplan, högre beläggning och så vidare kan minska utsläppen per personkilometer med runt en procent per år, vilket kan jämföras med att svenskarnas flygande ökar med cirka fyra procent per år.

Växthusgasutsläppen från mat och flygresor ökar och ett skäl till det är att dessa sektorer är exkluderade från koldioxidskatt (flyget är med i EU:s handelssystem med utsläppsrätter, men detta har ingen nämnvärd effekt på utsläppen). Det finns inga tecken på att konsumenter eller företag själva kan nå lösningar som åstadkommer utsläppsminskningar. Politiska styrmedel kommer därför att krävas.

Läs hela artikeln här…

Utan en bred diskussion om konsekvenser av dagens matkonsumtion och flygresande är det svårt att få acceptans för verkningsfulla styrmedel. Därför behöver politiker, forskare och andra opinionsbildare bidra till ett nytag kring diskussionen om värderingar och vårt moraliska ansvar. Sådana inslag i det offentliga samtalet kan bidra till viktiga samtal runt fikabord där vi som privatpersoner diskuterar vad som är rättvist, rimligt och möjligt. Flera graders uppvärmning kan ge omfattande negativa konsekvenser för speciellt fattiga länders möjlighet till försörjning. Även det perspektivet är nödvändigt när vi diskuterar vinnare och förlorare på hemmaplan.150227_flygplan_SAS

Författarna:

David Andersson, doktorand, Inst. för energi och miljö, Chalmers
Christian Azar, professor, Inst. för energi och miljö, Chalmers
Anders Biel, professor, Psykologiska inst., ­Göteborg universitet
David Bryngelsson, doktorand, Inst. för energi och miljö, Chalmers
Olof Drakenberg, miljöekonom, Göteborgs ­miljövetenskapliga centrum
Tommy Gärling, professor emeritus, Psykologiska inst., Göteborgs universitet
Fredrik Hedenus, fil. dr., Inst. för energi och miljö, Chalmers
John Holmberg, professor, Inst. för energi och miljö, Chalmers
Sverker C. Jagers, professor i statsvetenskap, Göteborgs Universitet och Luleå tekniska högskola
Jörgen Larsson, fil. dr., Inst. för energi och miljö, Chalmers
Jonas Nässén, docent, Inst. för energi och miljö, Chalmers
Cecilia Solér, ekon. dr., Företagsekonomiska inst., Göteborgs Universitet
Thomas Sterner, professor, Nationalekonomiska inst., Göteborgs universitet
Stefan Wirsenius, tekn. dr., Inst. för energi och miljö, Chalmers

Taggat , , , ,