Nyheter

Det kan Sverige lära av Kinas satsningar på hållbar mobilitet

Tankesmedjan Fores har studerat den kinesiska transportsektorn för att se vad Sverige och andra europeiska länder kan lära av Kina. Väl utvecklade delningstjänster vad gäller cyklar och bilar, samt hårdare krav på tillverkningskvoter av elbilar, är ett par områden där Europa ligger efter, konstateras det i rapporten. Likaså imponerar landet genom att ha världens största marknad för elbilar, elbussar och snabbtåg.

 

Men Mattias Goldman på tankesmedjan Fores vill ändå inte kalla Kina för ett föregångsland.

Man måste plocka noga vad man lär sig av från Kina. Det är en brutal diktatur och deras ekonomi är till stora delar baserad på kolkraft, konstaterar han.

Fores har identifierat fem huvudområden där EU och enskilda europeiska länder trots allt kan dra lärdomar av Kinas satsningar:

Att sätta långsiktiga mål och göra kontinuerliga anpassningar som kombineras med detaljerade, ämnesspecifika planer och kontinuerliga justeringar för att säkerställa måluppfyllelse.

Delningsekonomin inom transportsektorn. Kina har nu världens största bildelningstjänst, världens största flotta med lånecyklar, och många andra initiativ inom delade transportlösningar.

Incitament kopplade till fordonens prestanda. Den nuvarande kinesiska premien för elbilar och laddhybrider är kopplad till hur lång räckvidden med eldrift är. Kortare räckvidd under en viss gräns ger 0 kr i ekonomisk stimulans, lång räckvidd ger en omfattande premie.

Städer som drivkrafter för förändring. Beijing och många andra kinesiska städer inför nu en rad radikala begränsningar av hur bilar får köra i städerna. Det kombineras med incitament för cyklar och eldrivna fordon, där den snabba introduktionen av elbussar i många kinesiska städer imponerar särskilt.

Elbilskvoter. I Kina är biltillverkare skyldiga att sälja en viss, ökande andel så kallade New energy vehicles, primärt elbilar. Det bilmärke som presterar mer än vad som krävs kan sälja sitt överskott till andra tillverkare.

I boken återfinns även fem områden där Kina kan lära av Europa, bland annat vad gäller hållbarhets- och förnybarhetskrav på alternativa bränslen, inklusive el, samt hårdare miljökrav på tunga fordon.

Läs rapporten: Sustainable mobility the Chinese way – Opportunities for European cooperation and inspiration

Källa: Fores


Visste du det?

Ekocentrum är tankesmedjan Fores nod i Västsverige. Hos oss hittar du ett urval av Fores rapporter och böcker, vi ordnar fortlöpande gemensamma seminarier och lanseringar. Närmast ett lunchseminarium den 29 november: Den tillfälliga lagens konsekvenser.

 

Taggat , , , , , ,