Nyheter

Det är skillnad på olja och olja

Kurt Lindman, Miljö- och kvalitetsenheten på Renova, reder ut begreppen inom oljor som drivmedel. Detta i samband med att Renova lanserat sin fossilfria fordonsflotta av sopbilar som kör på slaktavfall och liknande restprodukter – HVO.

KurtLindman_DSC_06031G, första generationens biobränsle

RME
Förkortning på rapsmetylester som är en biodieselprodukt tillverkad på raps. RME är ett exempel p den första generationens biobränsle.
Framställs ur vegetabiliska fetter, stärkelse och socker, som i sin tur härrör från mat-grödor. Kan också framställas ut animaliska fetter

2G, ett andra generationens biobränsle

HVO betyder Hydrerade Vegetabiliska Oljor och är samlingsnamnet för det som kallas för syntetiska dieselbränslen. Det är en diesel som
är baserad på förnybara råvaror och ger lägre utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. Biomax, som Renova köper från OKQ8 är alltså ett
varumärke för deras HVO-produkt.  Framställs i huvudsak från restprodukter och avfallsprodukter såsom
skogsavfall och matavfall.

3G, Tredje generationens biobränsle
Syftar till biobränsle producerat från alger.

4G, Fjärde generationens biobränsle
Syftar till biobränsle som produceras när mikroorganismer tar upp koldioxid.

 

Jag tycker den tredje och fjärde generationen blir spännande om man kan mata alger och bakterier med sådant vi annars skulle kalla avfall. Att mata alger med kväveoxider från Renova skorsten hade jag tyckt vara den tredje generationens biobränsle!
Fjärde generationens biobränsle blir då mikroorganisamer som käkar upp koldioxid från industriella processer som Renova avfallskraftvärmeverk för att ta ett närliggande exempel.

Kurt Lindman

Taggat , , , ,