Nyheter

Delat resande kommande trend

Delad mobilitet eller kombinerat resande, är en trend som ännu bara är i sin linda, men förutspås få en snabb ökning.

160226_SamåkningDen snabba tillväxten av digitalisering och automatiserade transportsystem lär sätta fart på utvecklingen. liksom  människors intresse att dela resurser.

Nyligen etablerade bussoperatören Nobina ett innovationsbolag för delad mobilitet. Nu engagerar sig även Samtrafiken för utvecklingen av ett kombinerat resande. Målet är att alla trafikslag kan användas i olika kombinationer oberoende om de i dag kallas kollektivtrafik eller inte.

Projektet har döpts till Vitt papper eftersom man vill jobba helt förutsättningslöst och utan låsningar till hur trafiken ser ut idag.

Till Samtrafikens webbinfo 
Vitt papper – kombinerat resande i framtiden

Källa: Miljö Online

160318_HållbarIT_rödanaglar_mobil_hand_960_720Den 18 mars ordnar Ekocentrum ett seminarium kallat Hållbar IT – en överblick. En del av innehållet handlar om hur IT underlättar en hållbar omställning i många branscher. Samtrafiken är ett bra exempel på detta. Välkommen att höra fler! Program och anmälan här!

Taggat , , , , , ,