Nyheter

Debattartikel om Göteborg och cykelframkomlighet

I Göteborg diskuteras det mycket kring trängselskatt, kollektivtrafik och ny biltunnel under älven. Vi efterlyser mer fokus på det miljövänligaste transportalternativet: cykeln, skriver representanter för tankesmedjan Super Sustainable.

CykelGöteborgs Stad med kranskommuner ämnar ligga i framkant i omställningen till en hållbar region. Genom Västsvenska paketet kommer 34 miljarder kronor att investeras i förbättringar av regionens infrastruktur. Det diskuteras mycket kring trängselskatt, utökad kollektivtrafik och en ny biltunnel under Göta Älv – vi efterlyser mer fokus på det miljövänligaste transportalternativet: cykeln.

Cykeln står i dag för cirka 10 procent av alla transporter i Göteborg, i Stockholm är motsvarande siffra 17 procent och i Amsterdam hela 37 procent. För att främja cykeltrafiken behövs en stadsplanering där cyklisternas behov lyfts tidigt i planeringen och följs upp under hela genomförandeprocessen. Fakta visar att detta är en fråga som kan ha positiv inverkan på både miljö, hälsa och ekonomi.

Korta bilturer

Statistik från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, visar att 50 procent av de bilfärder som utförs i landet är kortare än 5 kilometer – skulle dessa ersättas med cykel minskar koldioxidutsläpp och folkhälsan förbättras.

Samhällets kostnader för inaktiva personer är cirka 6 miljarder årligen, en utgift främst länkad till hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och stroke, i sin tur starkt kopplade till övervikt och dålig allmänkondition. Om cyklingen ökar skulle dessa kostnader minska avsevärt.

Enligt Trafikverket är kostnaden för att cykla 4–5 kronor per mil, inklusive kapitalkostnader, medan kostnaden för att åka bil är cirka 30 kronor per mil.

Vägverket menar att det är rimligt att räkna med att investeringar i nya bilfria cykelvägar i genomsnitt ger upphov till en samhällsekonomisk nytta motsvarande 38 kronor per cyklad timme.

Över 70 procent av cykelolyckorna som sker är singelolyckor orsakade av dåligt väglag. En investering i cykelbanor medför alltså lägre hälsovårdskostnader.

Enligt SKL finns tydliga exempel på att färre bilvägar och fler gång- och cykelstråk med människor i rörelse skapar folkliv och en ökad trygghet.

En undersökning från Handelns Utredningsinstitut har visat att handeln gynnas av cyklister.

Drottningtorget tråkigt exempel

Fakta talar alltså för att satsningar på att få fler personer att ta cykeln lönar sig både för ekonomin och miljön. Med tanke på hur budgeten och planeringen ser ut för Göteborgs Stad kan man undra om hänsyn tas till detta?

Som ett exempel kan nämnas renoveringen av Drottningtorget. När detta, stadens mest centrala torg, helrenoverades, prioriterades cykelparkeringarna bort. Om man som pendlare cyklar till lokaltåget får man leta efter spridda parkeringar flera hundra meter bort från stationen. De mycket få cykelparkeringarna på själva Drottningtorget är fyllda redan vid 7-tiden på morgonen.

Jämför nu denna situation med exempelvis Malmös centralstation, där det finns mycket väl tilltagna och synliga cykelparkeringar i anslutning till stationens entré som signalerar stadens ambition som cykelstad, eller som i Århus där cyklarna parkeras i två plan vid stationen. Nog borde väl Göteborg kunna erbjuda en liknande entré?

Utred avdrag för cykling

Vi uppmanar våra beslutsfattare på riksnivå, regeringen och riksdagen, att utreda om avdragsrätt för cykelpendlare och förmånscyklar kan genomföras till 2014. Varför gynna bilar framför cyklar när det gäller reseavdrag och bilförmån?

Slutligen vill vi uppmana Göteborgs Stad att tänka stort, nytt och ekonomiskt genom att lyfta upp cykeltrafik som en prioriterad punkt på dagordningen inte bara i ord utan också i handling, från de stora strategierna till de små praktiska besluten.

Klara Hansson, högskoleingenjör samt Permakultur­designer, Gemeko

Magnus Brile, trafikplanerare, Magnus Brile AB

Emma Pettersson, NLP-coach, perma­kulturdesigner, ­Gemeko

Joakim Kaminsky

arkitekt, Kjellgren Kaminsky Architecture AB, Gröna Staden

Fredrik Kjellgren, arkitekt, Kjellgren Kaminsky Architecture AB

Anna Risell, arkitekturstudent, Chalmers

Totta Kasemo, marknadskoordinator

Debattörerna är medlemmar i Super Sustainable, en volontär tankesmedja i Göteborg med fokus på hållbar stads­utveckling.

Taggat