Cirkulär upphandling - omställning i dialog

Om projektet cirkulär upphandling

Ekocentrum driver projektet cirkulär upphandling – omställning i dialog i samverkan med Göteborgs Stad för att bidra i omställningen till en cirkulär ekonomi. Projektet finansieras med medel från Renströmska fonden och sker under höst/vinter 2022. 

 

Med projektet vill vi bidra med kompetensutveckling i cirkulär ekonomi samt testa en modell/metod för dialog mellan utbud och efterfrågan av cirkulära produkter och tjänster, detta sker på en neutral mötesplats i workshopformat. 

 

Ingår i projektet

  1. Etablera kontakt med företag och branschföreträdare inom Göteborgsregionen med intresse att delta i dialog om cirkulära produkter och tjänster.
  2. Utbildning i cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller med inspiration från goda exempel på etablerade och välfungerande affärsmodeller
  3. Genomföra dialogmöten/workshops mellan ansvariga inom staden och leverantörer där fokus ligger på behov och existerandeflaskhalsar. 
 
Vill du vara med i en tidig dialog? 
Är du branschföreträdare eller verksamhet med intresse för cirkulära produkter och tjänster och vill vara med i dialog/workshop med representanter för efterfrågan? Då är du välkommen att höra av dig till projektledaren eller skicka en förfrågan i nedan formulär. 
 

Projektledare: Maria Elggren, maria.elggren@ekocentrum.se. 031-705 07 40 

Skicka förfrågan

Välkommen att skicka din förfrågan via formuläret eller ringa oss på 031 – 705 07 40.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Ekocentrums uppdrag

Sedan många år samverkar vi med experter inom både akademi och näringsliv för att skapa upplägg för våra utbildningar och seminarier. Vårt kontaktnätverk är brett vad gäller hållbarhetskompetens i landet. Tillsammans med andra skapar vi nya kurser inom olika hållbarhetsområden, arrangerar event eller driver projekt. Civilsamhället, ideella organisationer, myndigheter, skolor, studenter och näringsliv är både vår målgrupp och våra samarbetspartners.