Med Chalmers som nav etableras världens första, globala forskarnätverk om klimatförnekelse. Enligt forskarna finns en tydlig koppling mellan högernationalister, utvinningsindustrin och klimatförnekelse, som nu ska studeras närmare.

180924 CTH Klimatförnekelse ctr
Det nya centret, Centre for Studies of Climate Change Denialism (CEFORCED), kopplar ihop 40 av världens främsta vetenskapliga experter på området vilket ger möjlighet till internationella jämförelser.
En sak som kommer att studeras är hur högernationalismens framfart i Europa bidragit till att klimatförnekelse ökat. Enligt forskarna har klimatförnekarna på senare tid flyttat fram sina positioner, vilket även omfattar industrin.
Två starka grupper har gått samman i den här frågan: utvinningsindustrin och högernationalister. Kombinationen gör frågan aktuell på ett oerhört mycket mer dramatiskt sätt än tidigare, samtidigt som tidsspannet som vi har på oss att agera krymper, säger Chalmersforskaren Martin Hultman.

I projektet ska de nätverk, idéer och intressen som finns inom klimatförnekelse granskas, med ett särskilt fokus på högernationalism, utvinningsindustrin och konservativa tankesmedjor. Målet är att öka förståelsen för klimatförnekelse och dess inverkan på politiska beslut, men också att sprida kunskapen till allmänheten, makthavare, forskningsinstitut och industrin. – De här partierna ökar i betydelse. Vi ser det i Danmark och Norge, hos brittiska UKIP och franska Front National. Men också i Sverige, med Sverigedemokraternas misstänksamhet mot SMHI, diskreditering av Parisavtalet och avfärdande av klimatlagar, säger Martin Hultman.

Högernationalismens koppling till klimatförnekelse är ett relativt outforskat område, men nyligen publicerade Environmental Sociology en artikel där Martin Hultman och norska forskarkollegor visar på sambandet mellan konservatism, främlingsfientlighet och klimatförnekelse.

Källa: Ekosofia och Dagens Industri

Etiketter: , , , Last modified: 24 september, 2018