Nyheter

Cellglasisolering i prisbelönt byggelement

I hård konkurrens med 120 andra svenska miljöinnovationer utsågs KOLJERN® – byggteknik som en av 4 pristagare på Sustainable Day den 24 April på Stockholm Waterfront för dess möjlighet att skapa byggnader med ”Nära Noll Energi”- teknik .

Koljern_prisGreen Innovation Contest är en årlig nationell tävling för alla som har en miljöinnovation redo att utvecklas till marknaden. Tävlingen startade under 2012 och finansieras av Energi-myndigheten, Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Syftet är att underlätta hållbara innovationers väg ut mot marknaden. KOLJERN®- tekniken bygger på att cellglas sammanfogas med U-plåtbalkar och plåtvinklar till självbärande byggelement som kan användas till väggar, tak och grundelement. Med cellglasisolering som kärnmaterial skapas ett fuktsäkert byggelement som är helt luft- och ångtätt med en mycket god förmåga att motstå bränder. – Eftersom FOAMGLAS Nordic är leverantör av cellglasisolering till KOLJERN®- tekniken och att c:a 90 % av elementen utgörs av cellglas isolering är detta en viktig milstolpe även för oss i strävan för ett mer hållbart byggande. Vi delar Åkes glädje och liksom honom är vi också stolta över priset, säger Peter Hellqvist, Försäljningsdirektör för FOAMGLAS Nordic AB

Bilden: Prisutdelare VINNOVAS VD, Hasse Johansson och KOLJERN®-teknikens grundare, Åke Mård  

Fakta: FOAMGLAS® tillverkas genom jäsning av glas (> 66 % återvunnet glas, för närvarande frontrutor från bilar och avfall från fönsterindustrin) och är helt fritt från miljöskadliga ämnen.

FOAMGLAS® är den isoleringsprodukt på marknaden som förbrukar minst mängd ”icke förnybar” energi under sin livscykel och har fått högsta betyg i Sunda Hus och Byggvarubedömningens miljöklassningssystem samt är certifierat enligt de hårda miljökrav som Nature Plus har i Tyskland.

 

FOAMGLAS® är absolut vatten- och ångtätt och har ytterligare fördelar som hög

tryckhållfasthet, obrännbart, dimensionsstabilitet (ingen krympning, ingen svällning

och ingen formförändring), syrafasthet samt beständighet mot gnagar- och insektsangrepp och röta.

Taggat , ,