Nyheter

Cecilia Solér om hållbar konsumtion

Hållbar konsumtion är en konsumtion som stöder hållbar utveckling och är socialt rättvis. Men det är väldigt få som konsumerar hållbart i Sverige i dag. Vad beror det på?

Cecilia_SolérSe Akademisk kvart: ”Hållbar konsumtion” med Cecilia Solér, ekon. dr., företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet. Källa: Göteborgs Universitet

Taggat