Nyheter

Byggmaterialåtervinning- en stor miljövinst

CONSTRUCTIVATE ska öka återvinningsgraden av Sveriges idag näst största avfallsström, bygg- och rivningsmaterial. Återvinning av betong kan ge en stor miljövinst.

160121_byggmaterial_betong_Demolition-710x320
​Bygg- och rivningsmaterial står för den, efter gruvindustrin, största andelen avfall i Sverige (30 %) och avfallsströmmen beräknas öka i samband med kommande renoveringar i miljonprogramshusen. Men trots omfattningen på avfallet återvinns endast cirka hälften av det bygg- och rivningsavfall som uppkommer. De vanligaste materialen som återfinns i avfallet (jord- och muddermassor exkluderat) är trä, plast, metall och betong. När det gäller betong så återvinns det idag främst genom att återvinnas som fyllmaterial vid t ex vägbyggen.

I projektet CONSTRUCTIVATE, som initierats av CCR (Competence Centre Recycling) med anslag från Mistras program Closing-the-loop, ska deltagarna, som bl a inkluderar CCR-medlemmarna Chalmers tekniska högskola, Chalmers Industriteknik, Renova, Stena Recycling, NCC, SP, Swerea och IVL, öka återvinningsgraden och specifikt rikta in sig på de materialslag som idag inte anses vara värda att återvinna. För Chalmers räkning deltar avdelningen Construction management på institutionen för Samhällsbyggnad samt avdelningen Energi och material på institutionen för Kemi och kemiteknik.

På Kemi och Kemiteknik utforskar Ulf Jäglid och Rikard Ylmén möjligheterna att återvinna betong på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Vi tittar på om det kan gå att krossa betongen och ta reda på hur aktiv den är. Normalt finns det kanske cirka tio procent aktiva komponenter kvar i rivningsmaterialet som inte reagerat med vatten och som kan gå att återanvända som cementerande material, säger Ulf Jäglid.

Läs vidare…

Källa: Chalmers

Taggat , , , , , , , , , ,