Nyheter

Brett stöd för EU-reglering av kadmium

Svaren på en EU-konsultation visar att det finns ett brett stöd för att EU ska agera mot de föroreningar i jord och mark som kommer från konstgödsel. Över hälften av de som svarade på EU:s konsultation om hållbar användning av fosfor pekade ut kadmium som ett särskilt kritiskt ämne som kräver åtgärder.

Flera svarande uppger att de vill ha tydligare standarder för gränsvärden för kadmium och menar att det krävs skarpare reglering av konstgödsel. Redan 2013 försökte Kommissionen presentera ett sådant förslag men oppositionen från medlemsstater gjorde att publiceringen av förslaget blev försenat.

140812_handelsgödselRunt två tredjedelar av respondenterna är oroade över tillgången på fosfor och ansåg att EU bör agera. Förslagen på hur skiljer sig åt. Företrädare för konstgödselindustrin anser att EU borde stötta brytning, exempelvis från havsbotten. Företrädare för avfallssektorn vill istället att EU satsar på återvinning av organiskt material och processer för att återanvända näringsämnena. Även mer effektiv användning inom jordbruket ses som en möjlig lösning. I Sverige pågår nu ett regeringsuppdrag kring hållbar återföring av fosfor.

Källa: MiljöRapporten Direkt

Höstens första onsdagskväll på Ekocentrum den 3/9 handlar om just kadmium! Läs mer…

Taggat , , , ,