Nyheter

Bloomberg: Städerna måste gå före i klimatarbetet!

New Yorks borgmästare, Michael R. Bloomberg, ledare för C40 Cities Climate Leadership Group, ett nätverk av världens största och innovativa städer, säger till CNN att det inte längre går att sitta och vänta på att politiker och klimatforskare ska göra något – nu måste klimatfrågan tas ner till lokal nivå.

220px-Michael_R_Bloomberg– För första gången i mänsklighetens historia bor mer än hälften av världens befolkning i städer, som nu producerar cirka 70 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Det placerar städer på frontlinjen i kampen mot klimatförändringen, säger Michael R. Bloomberg till CNN.

Han tar i intervjun den egna staden, New York, som exempel.

– Där påbörjade vi ett frontalangrepp på klimatförändringar under 2007 med lanseringen av vårt hållbarhetsarbete blueprint, PlaNYC – och sedan dess har vi gjort stora framsteg. Till exempel, är vi på god väg att nå vårt mål att minska våra utsläpp av växthusgaser med 30 procent fram till 2030.

Bland annat har man planterat mer än en halv miljon nya träd, förbjudit användningen av de mest förorenande eldningsoljorna och storsatsat på lånecyklar. Vidare har man infört strängare regler för energieffektivitet i byggnader.

Arbetet har intensifierats ytterligare efter orkanen Sandy. Bland annat för att förstärka och skydda stadens infrastruktur.

Hittills har C40 Cities vidtagit 4 700 åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa sig till de möjliga effekterna av klimatförändringarna.

Källa: MiljöOnline/CNN

Taggat , ,