Miljödiplomera er med Ekocentrum och bli mer cirkulära!

Ekocentrum är utfärdare av Svensk Miljöbas diplom, och vi går steget längre i vår miljödiplomeringsmetod för att ställa om mot cirkulär ekonomi. Vår metod har bland annat en utökad checklista med förslag på konkreta steg för att integrera livscykelanalys och cirkularitet i kärnverksamheten. Vi kan även erbjuda vägledning hela vägen, från rådgivning till personalutbildningar med fokus på cirkulär ekonomi. Vi har kompetens och lång erfarenhet av miljöledningsarbete, då vi har utbildat verksamheter sedan 1995.

Vi riktar oss främst till små och medelstora företag, både till er som vill bli miljödiplomerade och er som redan är diplomerade men vill ta steget till att bli mer cirkulära. 

Om ni väljer Ekocentrum som utfärdare av miljödiplom så får ni 20% rabatt på alla våra grundutbildningar och inspirationsföreläsningar, samt en gratis plats i vårt medlemsnätverk. Nätverket träffas fyra gånger per år för olika aktiviteter som föreläsningar och workshopar, och är en värdefull arena för att knyta kontakter och utbyta erfarenheter.

Trots att regeringen har tagit fram både en handlingsplan och strategi för cirkulär ekonomi, är Sverige bara 3,4% cirkulär. Det vill vi ändra på. Så var med och bli ledande inom den cirkulära omställningen! 

Teknik Depå i Kungsbacka kommun är först ut med att bli diplomerade genom Ekocentrum! 

Sandra Einhaus, kemikaliecoach på kungsbacka kommuns förvaltning för teknik, berättar om deras resa.  

Varför är ni Miljödiplomerade? Vad ger det för värden? 

– Vi upptäckte att vi redan jobbar enligt miljöledningssystem, men med miljödiplomeringen skulle vi får det på ”pränt”. Det gav oss en bättre struktur, och att vi fick fram nyckeltalen. De är väldig intressanta att jobbar med och vi kan ständig förbättra vårt arbete med miljö. Utbildningen gav många medarbetare en aha-upplevelse som ger ännu mer fart. När vi är miljödiplomerade kan vi ställa helt andra krav på leverantörer eller andra enheter vi samarbetar med. Vi kan sprida vår kunskap och är mera betrodda än om vi inte var diplomerade. Vi är mycket motiverade att nå våra miljömål och vi vet precis vad vi kan förbättra. Medvetenheten i det dagliga arbetet har ökat avsevärt, och det sprudlar fram nya idéer och arbetssätt. 

Hur var det att diplomera sig via Ekocentrum? 

–Vi bokade grundläggande miljöutbildning på Ekocentrum och fick en fantastiskt bra uppstart med det. Materialet för att redovisa miljöarbete var tydligt och lätt att arbeta efter. Under arbetets gång blev vi vägledda så vi kände oss trygga. Det är mycket bra när någon utifrån kan ge oss input då man är rätt så ”hemmablind”.  Vi fick snabbt svar av Ekocentrum när vi hade frågor och vi fick inspiration och tips fram till revisionen då vi fick vårt diplom.