Nyheter

Billiga biffen är ett självbedrägeri – debattartikel från LRF

När varje livsmedelskedja med självaktning talar om för oss hur billig just deras mat är och landets pensionärsföreningar kollar var den billigaste matkassen finns medan brevlådorna fylls av billighetserbjudande, ja då har vi startat resan mot vår egen undergång.

billig_biffAllt fler multiresistenta bakterier upptäcks och sprids via våra livsmedel. Begrepp som ESBL och MRSA hör till vardagen i nyhetsrapporteringen, men innebär ett mycket allvarligt hot mot vår hälsa och möjligheterna att behandla svåra sjukdomar.

Att antibiotikaresistens överhuvudtaget uppstår, beror på att vi använder för mycket antibiotika och för fel ändamål. Sverige beslutade redan 1986 att förbjuda antibiotika i djurfoder, men på väldigt många håll i världen används medlen fortfarande rutinmässigt i djurfoder för att djuren ska växa fortare. Även om läget i Sverige fortfarande är under kontroll, kan det snabbt ändra sig eftersom vi importerar nästan hälften av vad vi äter.

Det är här vår jakt på billig mat kommer in. Det hjälper ju inte om svenska bönder håller sina djur friska och lägger mycket tid och pengar på god djurhållning, när det bara är billig mat som gäller och livsmedelskedjorna gör allt för att anonymisera maten genom egna varumärken. USA är en av storförbrukarna av antibiotika i djurfoder, men trots det marknadsförs amerikanskt nötkött som en utvald vara och det bästa av det bästa.

Resistenta bakterier finns också i kycklingkött som producerats både inom och utom EU. En rapport från Danmark visar att nästan hälften av proverna på importerat och danskt kycklingkött innehåller ESBL-bildande bakterier, resistenta mot de flesta typer av penicillin. Enligt den danska rapporten har andelen multiresistenta bakterier ökat mellan 2010 och 2011 från att finnas i knappt var tionde prov, till i vartannat.

Det är lätt att inse att något måste göras och helt klart måste det till åtgärder internationellt. Det verkar som om EU vaknat. Där jobbar man med att ta fram statistik över antibiotikaanvändningen i olika länder men det tar tid.

En början för alla oss andra är att sluta stirra oss blinda på matpriset och börja tänka i andra banor. Det handlar om allas välfärd och framtid. Låt inte användningen av antibiotika, som en gång räddade oss från svåra sjukdomar, bli vår undergång.

Paul Christensson, ordförande LRF Västra Götaland

Monica Didriksson, vice ordförande LRF Västra Götaland

 

DEBATT Borås Tidning 2012-12-03 | Uppdaterad 2012-12-05

Taggat , ,