Nyheter

Avfallsindikator visar positiv utveckling av avfallshantering

Hur kan man mäta ett avfall som inte uppstår? Branschorganisationen Avfall Sverige har låtit ta fram ett antal avfallsindikatorer som kan mäta och följa utvecklingen mot en mer resurseffektiv avfallshantering. Indikatorerna visar var i avfallshierarkin vi befinner oss och hur utvecklingen ser ut liksom hur mycket avfall man lyckats förebygga.

151222_recycling_avfall

För att visa utvecklingen har Avfall Sverige valt ut två indikatorer som ska spegla hanteringen av hushållsavfallet och som tar hänsyn till att avfallsmängderna totalt sett ökar. Dessa båda indikatorer ger en bild över var i avfallshierarkin Sverige befinner sig och hur resurseffektivt vårt avfallshanteringssystem är.

Indikatorn F2 tar hänsyn till att avfallsmängderna ökat, vilket begränsar de framsteg som resurseffektivare avfallshantering bidragit till.

Man har också tagit fram en indikator som visar hur mycket hushållsavfall som har förebyggts. Det kan man mäta genom att se på skillnaden mellan den mängd som förväntades uppkomma baserad på vår konsumtion och den verkliga mängden hushållsavfall som uppstått och som vi kan mäta. Enligt beräkningarna har närmare 40 kilo hushållsavfall per person och år förebyggts sedan 2010. Närmare 355 000 ton förebyggdes under 2014 i Sverige som helhet.

Tanken med avfallsindikatorerna är att man årsvis ska kunna presentera utvecklingen och därmed kunna ge svar på frågor som hur effektiv avfallshanteringen är, hur väl vi uppfyller olika avfallspolitiska mål och om det finns skillnader i utvecklingen mellan olika kommuner. Framöver kommer även Avfall Sverige kunna presentera avfallsindikatorerna på kommunnivå.

Källa: Recycling

Taggat , , , , ,