Nyheter

Attraktivare städer genom smartare transporter

Det nya projektet DenCity ska hitta innovativa lösningar och tjänster som kan minska trängsel, miljöpåverkan och öka livskvalitén för boende och verksamma i täta stadsdelar. Nyckeln blir att involvera allmänheten i utformningen av lösningarna. Stockholm och Göteborg blir testplatser för framtidens nya transportlösningar.

151216_dencityDet här är lösningar och tjänster som ska testas i verkligheten, då behöver vi synpunkter från dem som faktiskt ska använda dem. Vilka typer av tjänster behöver man till exempel för att lösa livspusslet utan att äga en bil? Det kanske är en ny e-handelstjänst där man får en samlad leverans av paket och matkasse. Eller att man får tillgång till en samlad mobilitetstjänst med t.ex. elcykel- och bilpool via sin fastighetsvärd, förklarar Lina Olsson, projektledare för DenCity på CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Lokala myndigheter står inför stora utmaningar kring förtätning och utveckling av städer. Hänsyn till hållbarhet, energieffektivitet, minskad trängsel och buller samt en levande stadsmiljö ska matchas med boendes och yrkesverksammas krav på service- och leveranstjänster. Projektet har redan hittat ett par tänkbara lösningar. Gods- och avfallstransporter via vattenvägar ska kunna ersätta fem godsbilar och minst två sopbilar per dag. Eldrivna godsfordon möjliggör tysta och avgasfria leveranser som kan ske på nattetid. Det innebär färre lastbilar och mer plats för de boende på dagtid.

Med smarta och hållbara transporter kan vi också bygga smartare städer som är attraktiva att bo och röra sig i. Projektet är unikt i att det tar ett helhetsgrepp på både person- och godstransporter. Vi tittar på en ny typ av resetjänster som kan vara ett alternativ till bilägande. Här ingår även lösningar för för hemleverans av varor. Var och när vill du hämta ut dina paket, lämna dina sopor eller låna en eldriven lastcykel, säger Lina Olsson.

Läs mer…

Källa: Lindholmen Science Park

Taggat , , , , , , , ,