Ekocentrum driver ett projekt riktat till nya unga svenskar som syftar till att inkludera dem i omställningen till ett hållbart samhälle. För att tillgängliggöra och sprida information och pedagogiskt material som har utvecklats inom ramen för projektet så har en helt ny hemsida utvecklats.

För att ta del av den nya hemsidan klickar du på följande länk: https://hallbarhet-med-nya-svenskar.ekocentrum.se/

Är du pedagog och intresserad att testa materialet under hösten 2021 eller våren 2022 så är du varmt välkommen att kontakta projektets ledare Pauline Nylin, se nedan. Om du väljer att ingå i en testomgång så får du också möjlighet att Ekocentrum håller vissa moment i utbildningen.

Vi erbjuder också informationsträffar om ca 30 minuter för att få en kortare genomgång av möjligheterna som detta pedagogiska material innebär för att jobba mer fokuserat med hållbar utveckling riktat till denna målgrupp. Nästa tillfälle är den 6 september kl. 15.00 därefter den 13 september samma tid.

6 september: Informationsträff – Språkutvecklande läromaterial om hållbar utveckling | Ekocentrum

13 september: Informationsträff – Språkutvecklande läromaterial om hållbar utveckling | Ekocentrum

Kontaktuppgifter:

Pauline Nylin, projektledarepauline.nylin@ekocentrum.se, 070-350 20 86
Anni Martinsdottir, projektassistentanni.martinsdottir@ekocentrum.se
Tel växel 031-705 07 40

Vänliga hälsningar, Ekocentrum

Logga_AA_med_stod_fran_allmanna_arvsfonden

Last modified: 31 augusti, 2021