Nyheter

Artificiell intelligens tar hand om batterisorteringen

Forskning vid Göteborgs universitet och Chalmers ligger bakom en maskin som sorterar förbrukade batterier med hjälp av artificiell intelligens (AI). Ett exemplar av maskinen har nu tagits i drift i Storbritannien där det tar hand om en tredjedel av landets insamlade batterier.

Sorteringen sköts av maskinens så kallade neurala nätverk som närmast kan beskrivas som ett artificiellt nervsystem. Precis som den mänskliga hjärnan måste ett sådant nätverk tränas innan det kan användas. I det här fallet har maskinen lärt sig att känna igen cirka 2 000 olika sorters batterityper genom att fotografera dem ur alla tänkbara vinklar. Vid sorteringen på ett rullband ”tittar” maskinen på varje batteri med hjälp av en kamera. Batteriet identifieras på några millisekunder av det neurala nätverket som jämför bilden med tidigare tagna bilder. Nätverket är självlärande och robust, vilket gör det möjligt att känna igen batterier även om de är smutsiga eller skadade. Efter klassificeringen separeras batterierna med hjälp av tryckluft till olika behållare beroende på kemiskt innehåll, till exempel nickel-kadmium eller litium. 1411905_optisort

Taggat ,