Nyheter

Arkitekturmässan 24-25 okt i Göteborg

Hållbarhetsaspekter har blivit viktiga frågor för stadsutvecklingen. Tillväxtregioner konfronteras till ständiga nya utmaningar där den sociala hållbarheten är i fokus. Men det finns också andra frågor som inte debatteras lika flitigt.

Europa öppna gränser möjliggör en fri rörlighet på en aldrig beskådad nivå, samtidigt som Europa ekonomiska tillväxt och befolkningsökning förväntas stanna. Konkurrensen om den rörliga befolkningen som flyttar till de attraktiva städerna skapar tom rum i många regioner. Mer än 140 kommuner i Sverige konfronteras med befolkningsminskning. Samma problem återfinns på flera håll i Europa. När större städer bli ännu större skapas nya utmaningar, och nya resurser. Däremot måste stagnerande och krypande regioner och småstäder klara sig på egen hand. Hur ska övergången till ett hållbart samhälle kunna göras i krympande kommuner? Kommer de stora europeiska städer att klara sin omställning? Lyckas Sverige att visa vägen för ett Europa i förändring?

Svenska Teknik&Designföretagen organiserar ett samtal med Andreas Gyllenhammar som moderator. Andreas Gyllenhammar är Swecos nya hållbarhetschef. Paneldeltagare är Viktoria Walldin, White arkitekter, Anders Svensson, Case Lab, Yves Chantereau, STD.

Ekocentrum är med som samarbetspartner under mässan och kommer inom kort kunna erbjuda våra kontakter rabatterade biljetter!

Taggat ,